Suoraan sisältöön

Vanhemmille

Kodin ja koulun yhteistyö

Tärkein yhteistyökanava kodin ja koulun välillä on Wilma-järjestelmä. Wilmasta vanhemmat saavat ajankohtaista tietoa lapsensa koulunkäynnistä ja voivat lähettää viestejä opettajille. Vapautusta koulutyöstä (lomaa) huoltajat voivat Wilman ’Vapauttaminen koulutyöstä’ –lomakkeella. Koulusihteerit auttavat Wilma-tunnuksiin liittyvissä asioissa.

Tietoa koulutyöstä saa myös vanhempainilloista.

Jokaisessa Helsingin koulussa toimii johtokunta, johon kuuluvat vanhempien keskuudestaan valitsemat edustajat, oppilaiden ja koulun henkilökunnan edustajat.

Koululla on myös omat Facebook-sivut.

Koulussa toimii myös aktiivinen vanhempainyhdistys.

Erityisruokavaliot

Koulujen ja oppilaitosten ruokailijoille järjestetään erityisruokavalio terveydellisistä syistä lääkärintodistuksen perusteella. Lääkärintodistusta ei edellytetä vähälaktoosisessa ruokavaliossa, kasvisruokavaliossa eikä uskonnollisiin syihin perustuvassa ruokavaliossa. Erityisruokavaliolomakkeen tiedot tarkistetaan vuosittain.

Kasvisruokavaliosta ja uskonnollisiin syihin perustuvasta ruokavaliosta ilmoitetaan myös erityisruokavaliolomakkeella. Eri uskontojen vaatimat ateriat kootaan pääsääntöisesti perus- ja kasvisvaihtoehtojen pohjalta.

Lääkärintodistus ja sen perusteella täytetty erityisruokavaliolomake toimitetaan terveydenhoitajalle. Terveydenhoitaja toimittaa erityisruokavaliolomakkeen keittiöön. Erityisruokavalioiden toteutusta koulu- ja opiskelijaruokailussa on kuvattu yksityiskohtaisemmin erityisruokavaliolomakkeessa ja erityisruokavalio-ohjeessa.

Yksittäisen ruokalajin soveltuvuuden voi tarkistaa kouluravintolan tuotetiedoista.

Erityisruokavaliolomake
02.12.2020 16:04