Suoraan sisältöön

Tukea oppilaalle

Kaikki oppilaat saavat koulussa yleistä tukea. Tähän kuuluu mm. tukiopetus. Oppilas voi saada tehostettua tukea, jos koulussa niin arvioidaan. Tehostetun tuen oppilas saa erilaisia tukitoimenpiteitä ja esimerkiksi ajoittain laaja-alaista erityisopetusta lukemisen opetteluun.

Jos nämä tuet eivät riitä, opetuspäälliköltä haetaan oppilaalle erityisen tuen päätöstä. Tällöin voi olla tarpeen siirtyä pienryhmään opiskelemaan. Kaikissa tapauksissa neuvotellaan myös huoltajien kanssa. Oppilas voi tarvita erityistä tukea opiskelun kaikissa vaiheissa. Erityisopetuksen tarkoituksena on tukea oppilasta niin, että hän saavuttaa opiskelutavoitteensa ja saa päättötodistuksen. Erityisopetus voi olla koko- tai osa-aikaista.

 

PUKINMÄENKAAREN PERUSKOULUN OPO-SIVUT

 

 07.11.2018 09:35