Opetus

Opetusta peruskoulussa ohjaa koulun opetussuunnitelma. Uusi opetussuunnitelma tulee voimaan 1.8.2016. Opetussuunnitelmaan on kirjattu koulutyön tavoitteet, mitä aineita koulussa opiskellaan, miten koulussa työskennellään ja miten oppilaita voidaan tukea.

Painotettu opetus

Pukinmäenkaaren peruskoulussa painotusalueena on liikunta, johon haetaan soveltuvuuskokeella 3. tai 7. luokalle hakemisen yhteydessä.

Liikkuva koulu  

Pukinmäenkaaren peruskoulussa oppilaat suunnittelevat ja toteuttavat Liikkuvan koulun toimintoja yhdessä opettajien kanssa. Koulussa järjestetään vuosittain liikuntaviikko, jonka aikana liikutaan päivittäin kahdesta neljään tuntiin.   

Välitunneilla oppilaat pitävät auki välinelainaamoa. He saavat toivoa sinne välineitä ja huolehtivat lainaamon aukiolosta. Kesäkaudella suosittuja välineitä ovat mm. hyppynarut ja erilaiset pallot. Lumiaikaan pehmopulkat ovat kovassa käytössä. 

Kuvia koulun sivuilla Facebookissa ja Instagramissa.  

Välkkärit eli välituntiliikuttajat koulutetaan syksyisin ja he järjestävät liikuntahetkiä välitunneilla muille oppilaille sekä ulkona että sisällä. Välkkäreille järjestetään tapaamisia pitkin lukuvuotta ja he pitävät yhteyttä toisiinsa ja ohjaaviin opettajiin WhatsApp-ryhmän kautta. Lisäksi yläkoulun oppilaat pitävät tanssivälitunteja alakoulun oppilaille ja isommat alakoulun oppilaat toimivat pelinohjaajina pienemmille Kenttäpolun välituntipeleissä.    

Yläkoulun oppilaat hyödyntävät välitunneilla viereisen lähiliikuntapaikan monipuolisia liikuntamahdollisuuksia sekä oman koulun ns. rantabaarin ja salin tarjontaa. Rantabaarissa voi pelailla mm. pingistä, biljardia ja teqballia. Yläkoululaisten välkkäritoimintaa kehitetään yhdessä oppilaiden kanssa.   

Oppitunneilla istumista tauotetaan erilaisin taukojumpin ja oppimisessa hyödynnetään toiminnallisia työtapoja. Oppilailla on mahdollisuus työskennellä Bobbles-tuolien ja terapiapallojen päällä tai vaikka patjoilla maaten. Liikuntatiimi jakaa opettajille vinkkejä toiminnallisen opetuksen järjestämiseen.   

Koululle on mahdollisuus jäädä liikkumaan iltapäivisin kerhoihin. Teemme yhteistyötä Liikuntaviraston ja alueella toimivien urheiluseurojen kanssa. Koulun omalla iltapäiväkerholla on sali käytössä liikuntahetkiä varten. 
Pukinmäenkaaren peruskoulun 3. luokalla alkava liikuntapainotus

Toiminta 3.-6.- luokkalaisille:     

Kolmannesta kuudenteen luokkaan liikuntalinjalaisilla on 4 tuntia liikuntaa viikossa. Toiminnan tavoitteena on  harjoituttaa monipuolisia liikuntataitoja. Liikuntatuntien sisältö on monipuolista liikuntaa 2 x 2h viikossa ammattitaitoisten opettajien opetuksessa. Tunneilla harjoitellaan motorisia taitoja eri urheilulajien avulla. Taitoharjoittelu koostuu liikkumistaidoista, lajitaidoista, tasapainotaidoista ja välineen käsittelytaidoista. Lisätietoa näette koulun opetussuunnitelmasta  http://ops.edu.hel.fi.        

Lisäksi muilla oppitunneilla ovat käytössä toiminnalliset työskentelytavat. 

Oppilasvalinta tapahtuu soveltuvuuskokeella. Liikuntaluokan soveltuvuuskokeissa mitataan yleisliikunnallisia taitoja ikäkaudelle sopivin testein. Myös oman oppilaaksiottoalueen ulkopuoliset oppilaat voivat hakea kouluun.  

Lisätietoa ja lomakkeet 
www.edu.hel.fi/toisluokkalaisenopas

Soveltuvuuskoepäivät keväällä 2018 on vielä varmistamatta.  Katso tieto info- tilaisuuksista, avointen ovien päivästä ja ohjeet koepäivään Ajankohtaista-osiosta.   

Koulussa on Avoimet ovet lauantaina 13.1.2018. Tällöin voi tulla seuraamaan esimerkkituntia liikuntalinjan opetuksesta ja tutustumaan kuluun muutenkin. Päivän aikataulu tulee Ajankohtaista-osioon joulukuussa  


Pukinmäenkaaren peruskoulun urheiluyläkoulutoiminta

Suomen urheiluakatemiat

Pukinmäenkaaren peruskoulu on Olympiakomitean urheiluakatemiaohjelman hyväksymä urheiluyläkoulu. Toimimme yhteistyössä Urhean kanssa.  

Koulun liikuntalinjalle otetaan soveltuvuuskokeella joka vuosi enintään 40 urheilijaa. Pääsykokeen perusosa on keskiviikkona 24.1.2018 ja pääsykokeen lajiosa perjantaina 26.1.2018 tuleville seitsemäsluokkalaisille. Varapäivät  suorituksille ovat maanantai 12.2.2018 (perusosa) ja keskiviikko 14.2.2018 (lajiosa) niille, jotka lääkärintodistuksen perusteella olivat estyneitä saapumaan varsinaisiin pääsykoepäiviin. 

Pukinmäenkaaren peruskoulun tavoitteena on tarjota yläkouluikäisille urheilijoille mahdollisuus yhdistää koulunkäynti urheiluun tunnuksella ”Urheilua ja elämää varten”.  

Koulussa on Avoimet ovet lauantaina 13.1.2018. Tällöin voi tulla seuraamaan esimerkkituntia liikuntalinjan opetuksesta ja tutustumaan kuluun muutenkin. Päivän aikataulu tulee Ajankohtaista-osioon joulukuussa.  

Urheiluluokkatoiminta yhdistää koulun ja urheilun 

Urheiluluokkalaisilla on mahdollisuus urheilla ja liikkua koulupäivän yhteydessä vähintään 8 tuntia viikossa. Oppilailla on mahdollisuus harjoitella tiistai- ja torstaiaamuisin klo 8:00 - 10:00, jolloin oppitunteja ei ole.  

Tavanomaisten kahden liikuntatunnin lisäksi liikuntalinjalaisilla on 2 tuntia valinnaista liikuntaa. Liikunnan opetus järjestetään Kasva urheilijaksi – kokonaisuuden tavoitteiden mukaisesti. Lisätietoa näette koulun opetussuunnitelmasta http://ops.edu.hel.fi. Näillä oppitunneilla keskitytään yleisvalmennukseen ja kiinnitetään erityisesti huomioita urheiluvammojen ennaltaehkäisyyn ja tärkeisiin perusliikuntataitoihin. Urheiluluokkalaiset ovat liikuntatunneilla omana ryhmänään, mikä antaa hyvät mahdollisuudet kehittää liikuntataitoja motivoivassa ilmapiirissä. Lajiharjoitukset tapahtuvat yhteistyössä seurojen ja liittojen kanssa koripallossa (virallinen Susi Campus koulu, https://peda.net/hankkeet/susicampus) voimistelussa jalkapallossa, salibandyssa ja jääkiekossa. Lisäksi koulu on järjestänyt kerhotoimintana yleisvalmennusta. 

Koulumme välittömässä läheisyydessä sijaitsevat loistavat urheilupaikat harjoittelemiseen. Liikuntatunneilla hyödynnämme esimerkiksi koulun viereisen liikuntapuiston yleisurheilu-, tennis-, jalkapallo-, tekonurmi- ja rantalentopallokenttiä sekä talvella tekojääkaukaloa. Seurojen ja lajiliittojen järjestämiä aamuharjoituksia pidetään lähialueen harjoittelupaikoissa: mm. Helmi Center, Mosa - halli, Malmin jäähalli ja Aava areena hieman vuosittain vaihdellen. 

Haku Pukinmäenkaaren peruskouluun

Valtakunnallisen pääsykokeen perusosa on keskiviikkona 24.1.2018 ja pääsykokeen lajiosa perjantaina 26.1.2018 tuleville seitsemäsluokkalaisille. Varapäivät suorituksille ovat perjantai 9.2.2018 (perusosa) ja maanantai 12.2.2018 (lajiosa) niille, jotka lääkärintodistuksen perusteella olivat estyneitä saapumaan varsinaisiin pääsykoepäiviin. 

Koe mittaa yleistä liikunnallisuutta, nopeutta, ketteryyttä, koordinaatiota, kestävyyttä, liikerytmiikkaa sekä lajitaitoja.  

Lisätietoa ja lomakkeet 
www.edu.hel.fi/kuudesluokkalaisenopas

Soveltuvuuskoe pidetään Pukinmäenkaaren peruskoulun liikuntasalissa. Koulussa on käytössä valtakunnallinen soveltuvuuskoe. Ks. Urhean sivut. Soveltuvuuskokeen kaikki suoritukset näkyvät linkin videoista. 

Koulukohtainen soveltuvuuskoeosio on koripallo.    

Tervetuloa tutustumaan!   

Myös oman oppilaaksiottoalueen ulkopuoliset oppilaat voivat hakea kouluun. Kehitämme joustavia opetusjärjestelyjä ja digitaalisia opetusmenetelmiä yläkouluikäisille, jotta eteneminen opinnoissa on mahdollista myös niille oppilaille, joilla urheilu aiheuttaa paljon poissaloja lähiopetuksesta.  

Tiedustelut
Rehtori Leena Hiillos leena.hiillos(at)edu.hel.fi / 050 3863470 
Virka-apulaisrehtori Mikko Kytömäki mikko.kytomaki(at)hel.fi, /0403360131 
JAA
21.03.2018 14:15