Suoraan sisältöön

Opetus

Opetusta peruskoulussa ohjaa koulun opetussuunnitelma. Uusi opetussuunnitelma on tullut voimaan 1.8.2016. Opetussuunnitelmaan on kirjattu koulutyön tavoitteet, mitä aineita koulussa opiskellaan, miten koulussa työskennellään ja miten oppilaita voidaan tukea.

Painotettu opetus

Pukinmäenkaaren peruskoulussa painotusalueena on liikunta, johon haetaan soveltuvuuskokeella 3. tai 7. luokalle hakemisen yhteydessä.

Liikkuva koulu  

Pukinmäenkaaren peruskoulussa oppilaat suunnittelevat ja toteuttavat Liikkuvan koulun toimintoja yhdessä opettajien kanssa. Koulussa järjestetään vuosittain liikuntaviikko, jonka aikana liikutaan päivittäin kahdesta neljään tuntiin.   

Välitunneilla oppilaat pitävät auki välinelainaamoa. He saavat toivoa sinne välineitä ja huolehtivat lainaamon aukiolosta. Kesäkaudella suosittuja välineitä ovat mm. hyppynarut ja erilaiset pallot. Lumiaikaan pehmopulkat ovat kovassa käytössä. 

Kuvia koulun sivuilla Facebookissa ja Instagramissa.  

Välkkärit eli välituntiliikuttajat koulutetaan syksyisin ja he järjestävät liikuntahetkiä välitunneilla muille oppilaille sekä ulkona että sisällä. Välkkäreille järjestetään tapaamisia pitkin lukuvuotta ja he pitävät yhteyttä toisiinsa ja ohjaaviin opettajiin WhatsApp-ryhmän kautta. Lisäksi yläkoulun oppilaat pitävät tanssivälitunteja alakoulun oppilaille ja isommat alakoulun oppilaat toimivat pelinohjaajina pienemmille Kenttäpolun välituntipeleissä.    

Yläkoulun oppilaat hyödyntävät välitunneilla viereisen lähiliikuntapaikan monipuolisia liikuntamahdollisuuksia sekä oman koulun ns. rantabaarin ja salin tarjontaa. Rantabaarissa voi pelailla mm. pingistä, biljardia ja teqballia. Yläkoululaisten välkkäritoimintaa kehitetään yhdessä oppilaiden kanssa.   

Oppitunneilla istumista tauotetaan erilaisin taukojumpin ja oppimisessa hyödynnetään toiminnallisia työtapoja. Oppilailla on mahdollisuus työskennellä Bobbles-tuolien ja terapiapallojen päällä tai vaikka patjoilla maaten. Liikuntatiimi jakaa opettajille vinkkejä toiminnallisen opetuksen järjestämiseen.   

Koululle on mahdollisuus jäädä liikkumaan iltapäivisin kerhoihin. Teemme yhteistyötä Liikuntaviraston ja alueella toimivien urheiluseurojen kanssa. Koulun omalla iltapäiväkerholla on sali käytössä liikuntahetkiä varten. 
Pukinmäenkaaren peruskoulun 3. luokalla alkava liikuntapainotus

Toiminta 3.-6.- luokkalaisille:     

Kolmannesta kuudenteen luokkaan liikuntalinjalaisilla on 4 tuntia liikuntaa viikossa. Toiminnan tavoitteena on  harjoituttaa monipuolisia liikuntataitoja. Liikuntatuntien sisältö on monipuolista liikuntaa 2 x 2h viikossa ammattitaitoisten opettajien opetuksessa. Tunneilla harjoitellaan motorisia taitoja eri urheilulajien avulla. Taitoharjoittelu koostuu liikkumistaidoista, lajitaidoista, tasapainotaidoista ja välineen käsittelytaidoista. Lisätietoa näette koulun opetussuunnitelmasta  http://ops.edu.hel.fi.        

Lisäksi muilla oppitunneilla ovat käytössä toiminnalliset työskentelytavat. 

Oppilasvalinta tapahtuu soveltuvuuskokeella. Liikuntaluokan soveltuvuuskokeissa mitataan yleisliikunnallisia taitoja ikäkaudelle sopivin testein. Myös oman oppilaaksiottoalueen ulkopuoliset oppilaat voivat hakea kouluun.  

Lisätietoa ja lomakkeet :

Oppilaan hakeutuminen 3. vuosiluokan painotettuun opetukseen

·         Hakulomakkeet: https://www.hel.fi/kasvatuksen-ja-koulutuksen-toimiala/fi/palvelut/lomakkeet/

·         Lisätietoa internetsivuilta https://www.hel.fi/helsinki/fi/kasvatus-ja-koulutus/perusopetus/mita-opiskellaan/painotettu/

  

Katso joulukuussa tieto info- tilaisuuksista, avointen ovien päivästä ja ohjeet koepäivään Ajankohtaista-osiosta.   

Koulussa on Avoimet ovet lauantaina 11.1.2020. Tällöin voi tulla seuraamaan esimerkkituntia liikuntalinjan opetuksesta ja tutustumaan kuluun muutenkin.


Pukinmäenkaaressa alkaa 7. luokalla 2 eri liikuntapainotuksen linjaa:

Liikuntalinja, jolle otetaan 16-32 oppilasta. Tällä linjalla on automaattisesti paikka niille oppilaille, jotka ovat nyt kuudennella luokalla liikuntalinjalla.  Muiden linjalle otettavien oppilaiden tulee läpäistä soveltuvuuskoetestit. Tällä linjalla oppilaille tarjotaan liikuntaa 4 tuntia viikossa.

URHEA eli urheiluakatemialinja, joka on tarkoitettu kilpaurheilijoille tai siihen tähtääville. Linjalle otetaan 16-32 oppilasta soveltuvuuskoetestin perusteella. Tällä linjalla liikuntatuntja on 4 tuntia viikossa, ja lisäksi järjestetään mahdollisuus aamuharjoituksiin sekä muita tukimuotoja. Linja täyttää olympiakomitean urheiluyläkoulukriteerit.

Kummallekin linjalle voi hakea ilmoittamalla kaavakkeessa painotetun opetuksen hakuna ykkös-ja kakkossijoille oman toiveensa mukaisesti liikuntalinjan ja URHEA-linjan ja Pukinmäenkaaren peruskoulun vaikka lapsi ei olisi nyt liikuntapainotuksessa. URHEA- luokalle pyrkivien on ilmoitettava lomakkeessa myös lajitestin urheilulaji. Jos lapsi on nyt liikuntalinjalla, hän voi silti hakea soveltuvuuskokeella URHEA-linjalle.


Pukinmäenkaaren peruskoulun urheiluyläkoulutoiminta

Suomen urheiluakatemiat

Pukinmäenkaaren peruskoulu on Olympiakomitean Urheiluakatemiaohjelman hyväksymä urheiluyläkoulu. Toimimme yhteistyössä Urhean kanssa. Olemme mukana valtakunnallisessa urheiluyläkoulukokeilussa. Kokeilun tavoitteena on yhdistää tavoitteellinen liikuntaharrastus ja koulunkäynti sekä testata uuden valtakunnallisen pääsykokeen toimivuutta oppilasvalinnassa.

Pukinmäenkaaren peruskoulun tavoitteena on tarjota yläkouluikäisille urheilijoille mahdollisuus yhdistää koulunkäynti urheiluun tunnuksella ”Urheilua ja elämää varten”. 

Info soveltuvuuskoeluokalle hakeutumisesta ja koulun toiminnasta on tammikuussa. Tarkka aikataulu tulee koulun nettisivuille Ajankohtaista -osioon. Koulussa on Avoimet ovet lauantaina 11.1.2020. Tällöin voi tulla seuraamaan esimerkkituntia liikuntalinjan opetuksesta ja tutustumaan kouluun. Päivän aikataulu löytyy Ajankohtaista -osiosta. 

 

Urheiluluokkatoiminta yhdistää koulun ja urheilun

Urheiluluokkalaisilla on mahdollisuus urheilla ja liikkua koulupäivän yhteydessä vähintään 8 tuntia viikossa. Oppilailla on mahdollisuus harjoitella tiistai- ja torstaiaamuisin klo 8:00 - 10:00, jolloin heillä ei ole oppitunteja. Seitsemäsluokkalaisille on harjoitukset vain torstaiaamuisin.

Tavanomaisten kahden liikuntatunnin lisäksi liikuntalinjalaisilla on 2 tuntia valinnaista liikuntaa. Liikunnan opetus järjestetään Kasva urheilijaksi -kokonaisuuden tavoitteiden mukaisesti. Näillä oppitunneilla keskitytään yleisvalmennukseen ja kiinnitetään erityisesti huomioita urheiluvammojen ennaltaehkäisyyn ja tärkeisiin perusliikuntataitoihin. Urheiluluokkalaiset pääsevät liikkumaan liikuntatunneillaan motivoituneessa ja innostuneessa ryhmässä. Lajiharjoitukset tapahtuvat yhteistyössä seurojen ja liittojen kanssa koripallossa (virallinen Susi Campus koulu), voimistelussa, jalkapallossa, salibandyssa ja jääkiekossa. Lisäksi koulu on järjestänyt kerhotoimintana yleisvalmennusta.

Koulun pihapiirissä sijaitsevat loistavat urheilupaikat harjoittelemiseen. Liikuntatunneilla hyödynnämme esimerkiksi koulun viereisen liikuntapuiston yleisurheilu-, tennis-, jalkapallo-, tekonurmi- ja rantalentopallokenttiä sekä talvella tekojääkaukaloa. Seurojen ja lajiliittojen järjestämiä aamuharjoituksia pidetään lähialueen harjoittelupaikoissa: mm. Helmi Center, Mosa - halli, Malmin jäähalli ja Aava Areena hieman vuosittain vaihdellen.

Pukinmäenkaaren peruskoulussa kehitämme joustavia opetusjärjestelyjä ja digitaalisia opetusmenetelmiä, jotta opinnoissa eteneminen on mahdollista myös niille oppilaille, joille urheilu aiheuttaa paljon poissaoloja lähiopetuksesta.


Lisätietoa ja lomakkeet


Kouluihin toimitetaan Kuudesluokkalaisen opas, joka löytyy myös osoitteesta
https://www.hel.fi/helsinki/fi/paivahoito-ja-koulutus/perusopetus/kuudesluokkalaiset

Hakulomakkeet: https://www.hel.fi/kasvatuksen-ja-koulutuksen-toimiala/fi/palvelut/lomakkeet/

Hakulomakkeen nimi on “Kuudesluokkalaisen ilmoittautuminen soveltuvuuskokeeseen”

Lisätietoa internetsivuilta:
https://www.hel.fi/helsinki/fi/kasvatus-ja-koulutus/perusopetus/mita-opiskellaan/painotettu/


Pääsykokeen perusosa on keskiviikkona 22.1.2020 ja pääsykokeen lajiosa perjantaina 24.1.2020 tuleville seitsemäsluokkalaisille. Varapäivät  suorituksille ovat maanantai 10.2.2020 (perusosa) ja keskiviikko 12.2.2020 (lajiosa) niille, jotka lääkärintodistuksen perusteella olivat estyneitä saapumaan varsinaisiin pääsykoepäiviin.

Koe mittaa yleistä liikunnallisuutta, nopeutta, ketteryyttä, koordinaatiota, kestävyyttä, liikerytmiikkaa sekä lajitaitoja

Soveltuvuuskoe pidetään Pukinmäenkaaren peruskoulun liikuntasalissa. Koulussa on käytössä valtakunnallinen soveltuvuuskoe, ks. Urhean sivut. Soveltuvuuskokeen kaikki suoritukset näkyvät löytyvät sivulta soveltuvuuskoe.fi , joten testisuorituksia voi tarkastella ja harjoitella etukäteen. Koulukohtainen soveltuvuuskoeosio on koripallo. Koulukohtainen testi

Ohjeet soveltuvuuskoepäivään:

Ilmoittautuminen klo 8.30 alkaen Kenttäkuja 12 liikuntasalin edessä.

Mukaan tarvitaan liikuntavarusteet, sisäpelikengät, juomapullo, eväät (päivän aikana ei ole tarjolla kouluruokailua).

Soveltuvuuskoepäivä loppuu ryhmittäin kestävyysjuoksutestiin, n. klo 14-16.


Tervetuloa tutustumaan!

Tiedustelut

Rehtori Leena Hiillos leena.hiillos(at).hel.fi / 050 3863470
Virka-apulaisrehtori Mikko Kytömäki mikko.kytomaki(at)hel.fi /0403360131 
Virka-apulaisrehtori Ilppo Kivivuori ilppo.kivivuori(at)hel.fi / 040631802214.01.2020 09:57