Suoraan sisältöön

Ajankohtaista

Vanhempainillat pidettiin torstaina 19.8.2021 klo 17.00 alkaen

Keväällä pidetyt tiedotustilaisuudet:

Tulevien kolmansien luokkien oppilaiden tutustumisilta keskiviikkona 5.5.2021 klo 16.00-17 ja huoltajien info etänä klo 17.00

Tutustuminen toteutettiin Polun koulutalon pihalla, osoite Kenttäpolku 3. Tilaisuuden tarkoituksena oli tavata uudet luokkakaverit. Oppilashuoltohenkilöstö on muodostanut luokat yhteistyössä opettajien kanssa. Luokat on muodostettu ottaen huomioon kaverisuhteet sekä oppimisen kannalta toimivat  ryhmät. Liikuntalinjalaiset ovat yhdessä ryhmässä. 

Huoltajien infoa emme koronamääräysten vuoksi voineet pitää lähitapaamisena salissa, joten järjestimme eriliisen etäinfon Teams-live tapaamisena. 

Kolmasluokkalaisten infotilaisuuden diat

Tulevien seitsemänsien luokkien tutustumistilaisuus torstaina 6.5.2021

klo 13.30-15 tulevat seiskaluokkalaiset

Tervetuloa aloittamaan yläkoulua Pukinmäenkaaren peruskouluun!

Vallitsevan tilanteen mukaan tutustumispäivä järjestettiin kokonaisuudessaan ulkona luokkaryhmissä.

Iloisin luokanvalvojaterkuin;

Lauri, Missu, Saara, Maria ja Sami

klo 18-19 tulevien seiskaluokkalaisten liikuntaluokka- ja URHEA- vanhempainilta

Vanhempainilta järjestettiin etäyhteyden välityksellä.

Infotilaisuuden diat

Yläkouluopas seiskaluokkalaisten vanhemmille


ti 11.5. klo 8.00-9 tulevat ekaluokkalaiset

Kouluun tutustuminen järjestettiin etätapaamisena tiistaina 11.5.2021 klo 8.00-9. 

ti 11.5. klo 17.00-18 tulevien ekaluokkalaisten vanhempainilta

Vanhempainilta järjestettiin tiistaina etäyhteyksillä 11.5.2021 klo 17.00-18

Ekaluokkalaisten infotilaisuuden diat

Oppivelvollisuus laajenee

Oppivelvollisuus jatkuu nykyisillä yhdeksäsluokkalaisilla syksyllä 2021  
  
Oppivelvollisuus laajenee vuodesta 2021 alkaen niin, että nykyiset 9.-luokkalaiset kuuluvat sen piiriin.
  
Käytännössä laajennettu oppivelvollisuus tarkoittaa sitä, että oppivelvollisuusikä korotetaan 18 ikävuoteen. Oppivelvollisuuden laajeneminen koskee perusopetuksen jälkeistä koulutusta. Tavoitteena on, että jokainen nuori suorittaa toisen asteen koulutuksen eli ylioppilastutkinnon tai ammatillisen tutkinnon.   
  
Oppivelvollisuus päättyy, kun opiskelija täyttää 18 vuotta tai kun hän tätä ennen suorittaa toisen asteen tutkinnon tai vastaavan ulkomaisen koulutuksen.    
  
Toisen asteen koulutukseen haetaan yhteishaussa 23.2.–7.4.2021  
  
Nuorella on perusopetuksen päättymisen jälkeen hakeutumisvelvollisuus toisen asteen koulutukseen. Hakeutumisvelvollisuus jatkuu, jos nuori jää ilman opiskelupaikkaa tai keskeyttää aloittamansa opinnot.  
  
Perusopetuksen jälkeinen oppivelvollisuus suoritetaan pääsääntöisesti lukiokoulutuksessa tai ammatillisessa koulutuksessa, mukaan lukien oppisopimuskoulutus. Sitä voidaan suorittaa myös perusopetuksen ja toisen asteen koulutuksen väliin sijoittuvassa nivelvaiheen koulutuksessa.   

9.-luokkalaiset hakevat toisen asteen ja nivelvaiheen koulutuksiin yhteishaussa. Kevään 2021 yhteishaku järjestetään 23.2.–7.4.2021. Koulutuksiin haetaan opintopolku.fi-sivuston kautta. Oppilaat saavat yhteishakuun ohjausta koulun opinto-ohjaajalta ja opettajilta.  

Oikeus opintojen maksuttomuuteen koskeen nuoria, jotka ovat peruskoulun 9. luokalla keväällä 2021. Oikeus maksuttomaan toisen asteen koulutukseen kestää sen kalenterivuoden loppuun, jolloin opiskelija täyttää 20 vuotta.
  
Opiskelijalle maksuttomia ovat opetuksen ja päivittäisen ruokailun lisäksi opetuksessa tarvittavat oppikirjat ja muut materiaalit, opetuksessa tarvittavat työvälineet, -asut ja -aineet, lukion oppimäärän päätteeksi suoritettavan ylioppilastutkinnon suorittamiseksi edellytettävät viisi koetta sekä niiden osalta hylättyjen kokeiden uusiminen. Lisäksi maksuttomuus koskee vähintään seitsemän kilometrin pituisia koulumatkoja, jotka kela maksaa, sekä joissakin tapauksissa myös majoitus- ja matkakustannuksia.  
  
Helsingin osalta hankittavat materiaalit tarkentuvat myöhemmin. Oppilaitos hankkii opiskelijoiden tarvitseman oppimateriaalin keskitetysti.  
  
Erityistä harrastuneisuutta painottavissa koulutuksissa tarvittavat välineet, kuten soittimet ja urheiluvälineet, jäävät edelleen opiskelijan itse maksettaviksi.  

Useita koulutusvaihtoehtoja peruskoulun jälkeen  
  
Helsingissä on monia mahdollisuuksia toisen asteen koulutukseen. Stadin ammatti- ja aikuisopisto eli Stadin AO on Suomen suurin ammatillinen oppilaitos, jossa voi opiskella lähes 30 eri tutkinnossa ja hankkia ammattiosaamista lukuisiin eri ammatteihin. Helsingin kaupungilla on 14 lukiota ja yksi aikuislukio. Helsingin kaupungin kaikilla lukioilla on joko erityinen koulutustehtävä tai lukiokohtainen painotus. Näiden lisäksi Helsingissä toimii useita yksityisiä tai säätiön ylläpitämiä ammatillisia oppilaitoksia ja lukioita sekä valtion ja erikoiskoulujen lukioita.  Lisätietoja toisen asteen tarjonnasta löytyy netistä:

Lukiot Helsingissä
Stadin AO

Nuoret saavat ohjausta toisen asteen koulutukseen hakeutumiseksi. Jos nuori jää yhteishaussa ilman opiskelupaikkaa, perusopetuksen järjestäjä jatkaa myös kesän aikana ohjausta, jotta nuori voi hakea opiskelupaikkaa yhteishaun jälkeisessä jatkuvassa haussa. Jos oppivelvollinen nuori vielä kesän jälkeen on ilman opiskelupaikkaa tai keskeyttää aloittamansa opinnot, asuinkunta huolehtii siitä, että hän saa ohjausta tai hänelle järjestetään paikka soveltuvassa nivelvaiheen koulutuksessa.  
  
Perusopetuksen järjestäjä arvioi yhdessä oppivelvollisen ja hänen huoltajansa kanssa, mikä koulutus on opiskelijalle sopivin ottaen huomioon erityisen tuen tarpeet.  
  
Lisätietoa yhteishausta saa oman koulun opinto-ohjaajilta ja Opintopolun huoltajatiedotteesta.    

Lisätietoja laajennetusta oppivelvollisuudesta Helsingin kasvatuksen ja koulutuksen verkkosivulla ja Opetushallituksen sivuilla.

Uutinen ruotsiksi

uutinen englanniksi

Syksyn tiedotustilaisuudet


Kaikki tilaisuudet järjestettiin Teams Live Event – tilaisuuksina.

Keskiviikkona 11.11. klo 17.00-17.45 info tulevien kolmansien luokkien liikuntalinjasta.

Infossa kerrottiin

- opetuksesta liikuntalinjalla
- Wilman hakulomakkeesta soveltuvuuskokeeseen
- soveltuvuuskokeesta ja valintaprosessista

Infodiat huoltajille 11.11.2020 3.lk liikuntapainotus

-videolla oppilaat kertovat, mitä alaluokkien liikuntapainotuksessa tehdään


Keskiviikkona 11.11. klo 18.00-19.30 info tulevien seitsemäsluokkalaisten huoltajille yläasteen opinnoista sekä liikunta- ja urheiluakatemialinjoista

Infossa kerrottiin

- yläasteen opinnoista
- valinnaisista aineista
- opetuksesta liikuntalinjalla ja URHEA- linjalla
- Wilman hakulomakkeesta soveltuvuuskokeeseen
- soveltuvuuskokeesta ja valintaprosessista

Infodiat kuudesluokkalaisten huoltajille 11.11.2020

Hakuinfodiat Urhean yläkouluihin 2021

Keskiviikkona 18.11. klo 18.00-19 info koulutulokkaiden huoltajille.

Infossa kerrottiin

- yleistietoa koulusta
- oppimisesta ja opinnoista
- oppilashuollosta
- kouluun ilmoittautumisesta

18.11.2020_info_koulutulokkaiden_vanhemmille


Keskiviikkona 18.11. klo 18.00-19 yhteishakuilta 9.luokkalaisille ja heidän huoltajilleen

Infossa kerrottiin

- toisen asteen hakujen pääkohdat
- oppilaanohjaajat vastaavat esitettyihin kysymyksiin

08.09.2021 13:28