Suoraan sisältöön

Ajankohtaista


Soveltuvuuskokeiden tulokset:


GDPR-linjausten mukaisesti emme voi antaa soveltuvuuskokeiden tuloksia nettisivuilla tai puhelimitse. Pyydämme ystävällisesti odottamaan kirjettä kotiin. 


Tulevien ekaluokkalaisten huoltajille

Yhdessä koululla – ekaluokkalaisen terveystarkastus järjestetään
lapsenne koulussa kesäkuussa 2020. Terveystarkastus koostuu
kolmesta osasta, jossa on yhdistetty koulun aloittavan lapsen
terveystarkastukset kokonaisuudeksi.

1. Suun terveystarkastus (n.30 min), jossa vanhempi/vanhemmat ovat mukana.
Suuhygienisti tekee suun terveystarkastuksen ja opastaa lapsen hampaiden
harjauksessa sekä omahoidossa. Tiedot kirjataan asiakastietojärjestelmään.
2. Yhteinen keskustelu (n.5 min), jossa lapsi, vanhempi/vanhemmat sekä suuhygienisti
ja terveydenhoitaja keskustelevat lapsen omahoidon tavoitteista. Tavoitteet kirjataan
sovitusti asiakastietojärjestelmään.
3. Laaja terveystarkastus (n. 60 min), jossa vanhempi/vanhemmat ovat mukana.
Terveystarkastuksessa huomioidaan monipuolisesti lapsen fyysinen ja psyykkinen
hyvinvointi ja terveys mukaan lukien ilon- ja huolenaiheet. Tarkastuksessa tehdään
mittauksia ja tutkimuksia Terveydenhoitaja keskustelee vanhempien kanssa myös
koko perheen hyvinvoinnista. Tiedot kirjataan asiakastietojärjestelmään.

Lisätietoa tästä linkistä.


Uutta tietoa liikuntalinjoista: 

Saimme opetuslautakunnan päätöksen 18.12. 2019, minkä seurauksena Pukinmäenkaaressa alkaa 7. luokalla 2 eri liikuntapainotuksen linjaa:


Liikuntalinja,
jolle otetaan 16-32 oppilasta. Tällä linjalla on automaattisesti paikka niille oppilaille, jotka ovat nyt kuudennella luokalla liikuntalinjalla.  Muiden linjalle otettavien oppilaiden tulee läpäistä soveltuvuuskoetestit. Tällä linjalla oppilaille tarjotaan liikuntaa 4 tuntia viikossa.

URHEA eli urheiluakatemialinja, joka on tarkoitettu kilpaurheilijoille tai siihen tähtääville. Linjalle otetaan 16-32 oppilasta soveltuvuuskoetestin perusteella. Tällä linjalla liikuntatunteja on 4 tuntia viikossa, ja lisäksi järjestetään mahdollisuus aamuharjoituksiin sekä muita tukimuotoja. Linja täyttää olympiakomitean urheiluyläkoulukriteerit.Materiaali kevään tiedotustilaisuuksista 

 

Lisätietoa liikuntaluokista, niille hakemisesta ja soveltuvuuskokeista löytyy kohdasta Opetus.
JAA
20.03.2020 11:48