Suoraan sisältöön

Opettajat

Opetushenkilöstöön saa yhteyden Wilma-viestillä tai sähköpostilla. Sähköpostiosoitteet ovat muodossa etunimi.sukunimi@edu.hel.fi

Luokanopettajat ja -ohjaajat

Luokanopettajat:
1A
Laitinen Oona
1B
Lopmeri Pia
1C
Söderholm Katariina
1F
Ruostetsaari Piia
1–6T
Piira Viivi


2A
Antila Stina
2B
Sairanen Niina
2C
Lakaniemi Kirsi
2-3F
Káren Valpuri


3A
Levä Sanne
3B
Wirman Antto
3C
Nevantaus Kreeta
3D
Liikanen Kirsi
3–6S
Suomi Eeva


4A
Kemiläinen Jaana
4B
Mäkelä Heidi
4C
Jääskeläinen Ilkka
4D
Taskinen Mikko
4F
Huusko Liinu


5A
Köngäs Kati
5B
Sillanpää Mirka
5C
Kietäväinen Heli
5D
Tallqvist Jenni
5E
Räsänen Ilkka
5–6F
Hirvonen Mirkku


6A
Rautiainen Milja
6B
Lundell Helka
6C
Hyvönen Simo
6D
Takalo Jouni
6E
Väisänen Johanna


Luokanohjaajat:
7A
Nilsson Mia
7B

7C
Kallio Tapani
7D
Kivistö Jari
7E
Sipilä Jari
7F
Konttinen Juuso
7G
Kangaspunta Kirsi


8A
Raute Riikka
8B
Hemilä Päivi
8C
Tyvijärvi Jaakko
8D
Karvonen Kirsi
8E
Huhta Susse
8F
Nevala-Vihavainen Jaana
8G
Venna Marjo


9A
Saar Allan
9B
Hemilä Päivi
9C
Hinkkanen Samuel
9D
Kokkinen Pauliina
9E
Ahola Taina
9F
Hiiros Ville


Ala-asteen muut opettajat kuin luokanopettajat:

Laaja-alaiset erityisopettajat (ELA):

Hynninen Anne
puh. 09 310 86821, 040 3349130
Joutsenvirta Raija
puh. 09 310 23871, 040 6826818
Kylliäinen Riina
puh. 09 310 86122, 040 3362426

puh. 09 310 72148, 050 3645952
Koski Katariina (1-6T)


Suomi toisena kielenä opettajat (S2):

Elo Minna  inkluusio 1-2
Kotilainen Hanna
Merilä Katariina
Salo Teemu


Kielet:

Aho Johanna
ruotsi, ranska, englanti
Karvonen Kirsi
espanja
Luotonen Nina
englanti, ranska
Repuh Armela
englanti, saksa
Seppälä Erkki
englanti, ruotsi
Tourunen Marika
englanti, ruotsi

Käsityö: 

Manninen Heljä
Pesonen Vili

Musiikki: 

Rajantie Niina

Uskonto: 

Aw-Musse Sharmarke
islam
Ghannou Driss
islam
Raekoski Essi
islam
Vehviläinen Heidi
islam
Vähäkangas Maria
ortodoksiuskonto


Resurssiopetus:

Paalanen Seppo

                                

Yläasteen kaikki opettajat:

Aho Johanna
ruotsi, ranska
Ahola Taina
liikunta, terveystieto
Airo Matti
liikunta, terveystieto
Ala-Salmi Arto
matematiikka, fysiikka
Alfonso Kirsi
matematiikka, fysiikka
Falck Heidi
oppilaanohjaus
Ghannous Driss
islam
Heikkinen Hanne
oppilaanohjaaja
Hiiros Ville
matematiikka, kemia
Hinkkanen Samuel
historia, yhteiskuntaoppi
Huhta Susse
äidinkieli ja kirjallisuus, S2
Joutsenvirta Raija
laaja-alainen eritysopetus
Kangaspunta Kirsi
äidinkieli ja kirjallisuus, S2
Karvonen Kirsi
ruotsi, ranska, espanja
Kivistö Jari
tekninen työ
Kokkinen Pauliina
saksa, englanti
Koskinen Heikki
kotitalous, terveystieto
Luotonen Nina
englanti, ranska
Nevala-Vihavainen Jaana
englanti, ruotsi
Nilson Mia
äidinkieli ja kirjallisuus, S2
Raivola Katri
laaja-alainen erityisopetus
Raute Riika
tekstiilityö
Reunanen Meri
laaja-alainen erityisopetus
Saar Allan
musiikki
Salo Teemu
S2
Salomaa Tommi
liikunta, terveystieto
Schildt-Pohjalainen Paula
kotitalous, terveystieto
Sipilä Jari
vararehtori, historia, yhteiskuntaoppi
Taarna Jenni
matematiikka, tietotekniikka
Turkki Katariina
biologia, maantieto, terveystieto
Tyvijärvi Jaakko
matematiikka, kemia
Venna Marjo
ev.lut.uskonto, elämänkatsomustieto
 
Laaja-alaiset erityisopettajat (ELA)

Raivola Katri puh. 09 310 86730, 040 3349322
Reunanen Meri puh. 09 310 86790, 040 3349324


Koulunkäyntiavustajat:

Bayram Siddik
Santala Joanna07.07.2020 17:08