Suoraan sisältöön

Vanhemmille

Kodin ja koulun yhteistyö on opetussuunnitelman perusteissa määriteltyä koulun toimintaa, jonka käytännöt koulut sopivat vanhempien kanssa.

Jokaisessa Helsingin koulussa toimii johtokunta, johon kuuluvat vanhempien keskuudestaan valitsemat edustajat. Johtokunnan valitsee Helsingin opetuslautakunta neljäksi vuodeksi. Johtokunta päättää koulun toimintasuunnitelmasta, hyväksyy talousarvion ja esittää koulun opetussuunnitelman opetuslautakunnan suomenkielisen jaoston hyväksyttäväksi.

Vanhemmilla on mahdollisuus tutustua toisiinsa koulun järjestämissä tilaisuuksissa tai vanhempien perustaman luokkatoimikunnan tapahtumissa.

Puistopolun peruskoulussa toimii vanhempainyhdistys, johon kaikki huoltajat halutessaan kuuluvat. Puistopolun peruskoulun vanhempainyhdistys pyrkii edistämään kodin ja koulun yhteistyötä sekä tukemaan luokkatoimikuntien toimintaa. Toiminnan tavoitteena on vanhemmuuden tukeminen ja oppilaiden hyvinvoinnin vahvistaminen.

Vanhempainyhdistyksen kokouksia pidetään 4 - 5 kertaa vuodessa. Kustakin luokasta valitaan lukuvuoden alkaessa kokouksiin kaksi luokan edustajahuoltajaa, mutta kokouksiin ovat lisäksi tervetulleita kaikki huoltajat.
Vanhempainyhdistyksessä on mukana myös koulun henkilökuntaa. Kokouksista ilmoitetaan Wilmassa. Pöytäkirjat ovat luettavissa koulun kotisivuilla ja Wilma-tiedotteissa. Vanhempainyhdistykselle voi lähettää sähköpostia osoitteeseen vakky@hotmail.fi.

Kodin ja koulun yhteistyötä varten on luotu sähköinen Wilma-järjestelmä, joka toimii vanhempien ja koulujen välisenä tiedotuskanavana. Wilmasta vanhemmat saavat ajankohtaista tietoa lapsensa koulunkäynnistä.

Koulu tiedottaa oppilaan ja koulun asioista kotiin. Vastaavasti odotetaan, että vanhemmat kertovat koululle lapsen asioista, esimerkiksi poissaoloista. Oppilaan arviointi on osa kodin ja koulun välistä yhteistyötä.13.06.2019 11:48