Suoraan sisältöön

Kielitarjonta

Puistopolun peruskoulussa A1-kielen opetus alkaa syksyllä 2018 ja 2019 1. tai 3. vuosiluokalla. Vapaaehtoisen A2-kielen opetus alkaa neljännellä vuosiluokalla.

B1-kielen opetus alkaa kuudennella vuosiluokalla. B1-kielenä on ruotsi kaikilla niillä oppilailla, jotka eivät opiskele ruotsia joko A1-kielenä tai vapaaehtoisena A2-kielenä. Valinnaisen B2-kielen opetusta on vuosiluokilla 8 - 9.

KIELITARJONTAA1-kielet:
englanti, ranska ja ruotsi
vapaaehtoiset A2-kielet:
englanti, espanja, ranska, ruotsi ja saksa
B1-kieli:
ruotsi
valinnaiset B2-kielet: espanja, ranska ja saksa


Syksyllä 2019 ensimmäisen luokan aloittavien oppilaiden kielitarjonta:

PPPK_kielivalinnat_2018_2019

Lukuvuonna 2018 - 2019 2. luokalla opiskelevat aloittavat A1-kielen 3. luokalla.

Tulosta tästä lomake toisluokkalaisen A1-kielen valintaan kolmannelle luokalle.
 
 


VUOSIVIIKKOTUNNIT LUOKKA-ASTEITTAIN1. luokka-asteella:
A1-kieltä 2 tuntia viikossa
3. - 6. luokka-asteilla: 
A1-kieltä 2 tuntia viikossa - poikkeuksena 5. luokka, jolloin A1-kieltä 3 tuntia viikossa
4. - 6. luokka-asteilla:
vapaaehtoista A2-kieltä 2 tuntia viikossa
6. - 9. luokka-asteilla:
B1-kieltä 2 tuntia viikossa
8. - 9. luokka-asteilla:
B2-kieltä 2 tuntia viikossa
13.06.2019 11:46