Suoraan sisältöön

Kielitarjonta

Puistopolun peruskoulussa A1-kielen opetus alkaa 1. vuosiluokalla. Vapaaehtoisen A2-kielen opetus alkaa kolmannella vuosiluokalla.

B1-kielen opetus alkaa kuudennella vuosiluokalla. B1-kielenä on ruotsi kaikilla niillä oppilailla, jotka eivät opiskele ruotsia joko A1-kielenä tai vapaaehtoisena A2-kielenä. Valinnaisen B2-kielen opetusta on vuosiluokilla 8–9


KIELITARJONTAA1-kielet:
englanti, ranska ja ruotsi
vapaaehtoiset A2-kielet:
englanti, espanja, ranska, ruotsi ja saksa
B1-kieli:
ruotsi
valinnaiset B2-kielet: espanja, ranska ja saksa


Syksyllä 2023 ensimmäisen luokan aloittavien oppilaiden kielitarjonta:Tulosta tästä lomake tokaluokkalaisen A2-kielen valintaan kolmannelle luokalle.
 
    

VUOSIVIIKKOTUNNIT LUOKKA-ASTEITTAIN1. luokka-asteella:
A1-kieltä 2 tuntia viikossa
3. - 6. luokka-asteilla: 
A1-kieltä 2 tuntia viikossa, poikkeuksena 5. luokka, jolloin A1-kieltä 3 tuntia viikossa
3. - 6. luokka-asteilla:
vaihtoehtoista A2-kieltä 2 tuntia viikossa, poikkeuksena 3. luokka, jolloin A2-kieltä on 1 tunti viikossa
6. - 9. luokka-asteilla:
B1-kieltä 2 tuntia viikossa
8. - 9. luokka-asteilla:
B2-kieltä 2 tuntia viikossa
08.12.2022 19:10