Suoraan sisältöön

Oppilaaksiotto

Puistopolun peruskoulun oppilaat tulevat pääosin Vuosaaresta. Painotettuun opetukseen voi hakea koko Helsingin alueelta.

Puistopolun peruskoulussa on painotettua opetusta taideilmaisussa ja liikunnassa. Molempien painotusten soveltuvuuskokeisiin on mahdollisuus hakeutua sekä 2. että 6. luokan keväällä. Painotettu opetus alkaa siis joko 3. tai 7. luokalla.
16.09.2020 14:32