Suoraan sisältöön

Oppilaaksiotto

1.8.2018 alkaen Puistolanraitin ala-asteen koululla on oma oppilaaksiottoalue. Kaupunki osoittaa jokaiselle lapselle koulupaikan hänen oman alueensa peruskoulusta, joka on ns. lähikoulu.

Lähikouluun otetaan aina ensisijaisesti oman alueen oppilaat. Puistolanraitin ala-asteen koulun oppilaat tulevat pääosin Puistolan alueelta. 

Jos koulussa on tilaa, myös muualta tulevia oppilaita voidaan ottaa. Tällöin huoltaja vastaa oppilaan mahdollisista kuljettamisesta aiheutuvista kustannuksista. 
11.01.2018 08:18