Suoraan sisältöön

Kielitarjonta

Peruskoulun 3.–6.luokilla oppilaat opiskelevat yhtä tai kahta kieltä oman äidinkielen lisäksi. A1-kieli on oppilaalle pakollinen kieli ja sen opiskelu aloitetaan 3. luokalta. Toisen, vapaaehtoisen A2-kielen opiskelu aloitetaan 4. luokalta ja siinä saavutetaan 6. luokan loppuun mennessä sama taso kuin pakollisessa A1-kielessä.

Oppilaalla voi olla seitsemännelle luokalle tullessaan kaksi A-kieltä, A1-kieli ja vapaaehtoinen A2-kieli. Vapaaehtoinen A2-kieli muuttuu 7. luokalla valinnaiseksi.

Luokilla 6.–9. opiskellaan vähintään kahta kieltä. Jos oppilas ei ole aiemmin aloittanut ruotsin kielen opiskelua, hän aloittaa sen kuudennella luokalla (B-kieli). Oppilas voi aloittaa valinnaisaineena myös uuden kielen. Tämän B2-kielen opiskelu alkaa kahdeksannelta luokalta.

Koulun kielitarjonta:

A-kielet

* A1-kielet: 3. luokalta alkaen englanti, ruotsi tai saksa

* 4. luokalta alkaen vapaaehtoiset A2-kielet: englanti, ruotsi, saksa tai espanja

B-kielet

* B1-kieli: 6. luokalta alkaen ruotsi

* B2- valinnaiset kielet: 8. luokalta alkaen saksa, ranska, espanja ja venäjä

Minimioppilasmäärä vapaaehtoisen ruotsin, saksan ja espanjan kieliryhmien perustamiseen on 12 oppilasta. Ryhmät voidaan perustaa yhteistyössä Puistolan alueen muiden alakoulujen kanssa.

Koulussa järjestetään tarvittaessa suomi toisena kielenä -opetusta. Muita vieraita kieliä kotikielenään puhuvien oppilaiden kotikielen opetus järjestetään opetusviraston keskitetysti järjestämissä opetuspaikoissa.

 03.05.2017 15:46