Suoraan sisältöön

Opetus

Opetusta peruskoulussa ohjaa koulun opetussuunnitelma. Opetussuunnitelmaan on kirjattu koulutyön tavoitteet, mitä aineita koulussa opiskellaan, miten koulussa työskennellään ja miten oppilaita voidaan tukea.

Ensimmäisellä ja toisella luokalla oppiaineita ei yleensä opiskella erillisinä, vaan niiden sisältöä käsitellään aihekokonaisuuksina. Opetus pyritään tuomaan mahdollisimman lähelle koululaisten arkea. Luokilla 1 6 oma luokanopettaja opettaa pääosan tunneista. Opettajan tukena ovat erityisopettajat, koulunkäyntiavustajat ja suomi toisena kielenä -opettajat resurssien mukaan.

7.–9. luokilla lukuvuosi on jaettu neljään jaksoon. Opiskelu on pääosin kurssimuotoista. Oppitunteja on keskimäärin 30 viikossa. Vapaaehtoinen 3. luokalta alkanut A-kieli muuttuu 7. luokalla valinnaiseksi A-kieleksi.

Yhteisten aineiden lisäksi peruskoulussa opiskellaan aihekokonaisuuksia. Niihin paneudutaan eri oppiaineiden tunneilla tai niitä toteutetaan teemoina, projekteina tai osana koulun muuta toimintaa.

Oppilaat saavat koulusta maksutta oppikirjat ja muun oppimateriaalin.

Linkki koulun opetussuunnitelmaan20.03.2023 09:23

Sisäiset työvälineet

Opehuone

Aula

Wilma