Opetus

Koulun opetussuunnitelmaan on kirjattu koulutyön tavoitteet, mitä aineita koulussa opiskellaan, miten koulussa työskennellään ja miten oppilaita voidaan tukea.

Kaikilla vuosiluokilla opetetaan laaja-alaisten taitotavoitteiden mukaisesti sekä opiskellaan ainakin kaksi ilmiökokonaisuutta vuosittain. Opetus halutaan tuoda mahdollisimman lähelle koululaisten arkea.

Luokilla 1-6 on oma opettaja, joka opettaa pääosan tunneista. Yhdessä oman opettajan kanssa voi työskennellä aineenopettaja, erityisopettaja, maahanmuuttajataustaisten oppilaiden opettaja, resurssiopettaja tai koulunkäyntiavustaja.

Luokilla 7-9 lukuvuosi on jaettu syys ja kevätlukukauteen. Oppitunteja on keskimäärin 30 viikossa. Vapaaehtoinen 4. luokalta alkanut A-kieli muuttuu 7. luokalla valinnaiseksi A-kieleksi.

Oppilaat saavat koulusta maksutta oppikirjat ja muun oppimateriaalin, jonka koulu itse valitsee.

Painotettu opetus

Luokilla 7.- 9. on painotettua kuvataiteen ja luokilla 1.- 6. musiikin opetusta ( Itä-Helsingin musiikkiopiston kanssa). Painotettu opetus toteutuu erillisen opetussuunnitelman mukaan. Tuntimäärät painotetussa kuvataiteen opetuksessa ovat luokka-asteittain:

  • 7. lk 1 + pakolliset 2 tuntia / kaikille yhteinen
  • 8. lk 2  + pakollinen 1 tunti / kaikille yhteinen
  • 9. lk 3

Painotetun musiikin opiskelijat (1 -6) saavat kaikille yhteisen musiikin opetuksen (1 vuosiviikkotunti) Itä-Helsingin musiikkiopiston opetuksena (opettaja kuuluu opetusviraston henkilökuntaan). Lisäksi oppilailla on ryhmäsoittotunteja sekä yksityistunteja omassa instrumentissaan.

Luokilla 7.- 9. musiikin painotetussa opetuksessa on sama tuntimäärä kuin kuvataiteessa.JAA
04.10.2018 14:43