Suoraan sisältöön

Opetus

Koulun opetussuunnitelmaan on kirjattu koulutyön tavoitteet, mitä aineita koulussa opiskellaan, miten koulussa työskennellään ja miten oppilaita voidaan tukea.

Kaikilla vuosiluokilla opetetaan laaja-alaisten taitotavoitteiden mukaisesti sekä opiskellaan ainakin kaksi ilmiökokonaisuutta vuosittain. Opetus halutaan tuoda mahdollisimman lähelle koululaisten arkea.

Luokilla 1-6 on oma opettaja, joka opettaa pääosan tunneista. Yhdessä oman opettajan kanssa voi työskennellä aineenopettaja, erityisopettaja, maahanmuuttajataustaisten oppilaiden opettaja, resurssiopettaja tai koulunkäyntiavustaja.

Luokilla 7-9 lukuvuosi on jaettu syys ja kevätlukukauteen. Oppitunteja on keskimäärin 30 viikossa. 

Oppilaat saavat koulusta maksutta oppikirjat ja muun oppimateriaalin, jonka koulu itse valitsee.


Painotettu opetus

Luokilla 7-9 on painotettua kuvataiteen ja luokilla 1-9 painotettua musiikin opetusta. Painotettu opetus toteutuu erillisen opetussuunnitelman mukaan.

Tuntimäärät painotetussa kuvataiteen opetuksessa ovat luokka-asteittain:

7. lk 1h + pakolliset 2h / kaikille yhteinen

8. lk 2h + pakollinen 1 / kaikille yhteinen

9. lk 2h

Tuntimäärät painotetussa musiikinopetuksessa ovat luokka-asteittain:

1.-8. lk 2 tuntia

9. lk 1 tunti

Musiikin painotettuun opetukseen hakeudutaan soveltuvuuskokeella. Uusia oppilaita otetaan 7. luokalle, mikäli musiikkiluokalla on vapaita oppilaspaikkoja. Hakuaika päättyy tammikuussa erikseen ilmoitettavana päivänä. Soveltuvuuskoe sisältää vapaavalintaisen laulu ja soittonäytteen, musiikin teoriakokeen ja musikaalisuustestin.


STEAM

STEAM on pedagoginen lähestymistapa, jolla tuodaan erityisesti matematiikan ja luonnontieteiden opiskeluun lisää innostusta ja merkityksellisyyttä. STEAM on kirjainyhdistelmä sanoista Science (luonnontieteelliset alat), Technology & Engineering (teknologiset ja insinöörialat), Arts (humanistiset ja yhteiskunnalliset alat sekä taiteet) ja Mathematics (matematiikka). STEAM:issa yhdistellään uutta luovasti mm. tutkimista, ajattelua, kokeilua, rakentelua, ohjelmointia ja muotoilua. STEAM:issa myös korostuu yhteistyö eri tiedonalojen välillä sekä muiden koulutusasteiden ja työelämän kanssa.

Koulumme on mukana kehittämässä STEAM-pedagogiikkaa Helsinkiin yhteistyössä asiantuntijaopettajatiimin kanssa. Perusopetukseen on kehitteillä mm. vuosiluokittainen STEAM-oppimispolku.
13.10.2021 10:39

Sisäiset työvälineet

Opehuone

Aula

Wilma