Opetus

Koulun opetussuunnitelmaan on kirjattu koulutyön tavoitteet, mitä aineita koulussa opiskellaan, miten koulussa työskennellään ja miten oppilaita voidaan tukea.

Kaikilla vuosiluokilla opetetaan laaja-alaisten taitotavoitteiden mukaisesti sekä opiskellaan ainakin kaksi ilmiökokonaisuutta vuosittain. Opetus halutaan tuoda mahdollisimman lähelle koululaisten arkea.

Luokilla 1.–6. on oma opettaja, joka opettaa pääosan tunneista. Yhdessä oman opettajan kanssa voi työskennellä erityisopettaja, maahanmuuttajataustaisten oppilaiden opettaja, resurssiopettaja tai koulunkäyntiavustaja.

7.–9.-luokilla opiskellaan jaksoissa, ja osa opiskeltavista oppiaineista vaihtuu muutaman viikon välein. Oppitunteja on keskimäärin 30 viikossa. Vapaaehtoinen 4. luokalta alkanut A-kieli muuttuu 7. luokalla valinnaiseksi A-kieleksi.

Oppilaat saavat koulusta maksutta oppikirjat ja muun oppimateriaalin, jonka koulu itse valitsee.

Painotettu opetus

Luokilla 7.- 9. on painotettua kuvataiteen ja luokilla 1.- 6. musiikin opetusta ( Itä-Helsingin musiikkiopiston kanssa). Painotettu opetus toteutuu erillisen opetussuunnitelman mukaan. Tuntimäärät painotetussa kuvataiteen opetuksessa ovat luokka-asteittain:

  • 7. lk 1 + pakolliset 2 tuntia / kaikille yhteinen
  • 8. lk 2  + pakollinen 1 tunti / kaikille yhteinen
  • 9. lk 3

Painotetun musiikin opiskelijat (1 -6) saavat kaikille yhteisen musiikin opetuksen (1 vuosiviikkotunti) Itä-Helsingin musiikkiopiston opetuksena (opettaja kuuluu opetusviraston henkilökuntaan). Lisäksi oppilailla on ryhmäsoittotunteja sekä yksityistunteja omassa instrumentissaan.

Luokilla 7.- 9. musiikin painotetussa opetuksessa on sama tuntimäärä kuin kuvataiteessa.JAA
28.05.2018 12:57