Suoraan sisältöön

Oppilaaksiotto

Porolahden peruskoulu on oman alueensa lähikoulu. Oppilaat tulevat kouluun pääosin Roihuvuoren ja Tammisalon alueilta. Seitsemännelle luokalle jatkavat koulun omat oppilaat. Lisäksi Porolahden peruskoulu on Roihuvuoren ala-asteen ja Herttoniemenrannan ala-asteen koulujen yläkouluikäisten oppilaiden lähikoulu. Kuvataiteen ja musiikin painotettuun opetukseen hakeudutaan soveltuvuuskokeiden kautta. Painotettuun opetukseen voi hakea koko kaupungin alueelta. Helsingin kaupungin oppilaaksiotosta voit lukea lisää täältä.

Musiikin soveltuvuuskoe järjestetään koulutulokkaille ja kuudennen luokan oppilaille Helsingin kaupungin määrittämänä ajankohtana. Ajankohdasta tiedotetaan koulun kotisivuilla Ajankohtaista-osiossa. Musiikin painotettuun opetukseen ensimmäiselle luokalle otetaan 26 oppilasta. Kuudennen luokan haku on täydennyshaku. Uusia oppilaita otetaan niin monta, että luokalla on 25-32 oppilasta perusopetusjohtajan päätöksen mukaisesti.

Koulutulokkaiden soveltuvuuskoe sisältää ryhmässä tehtävän osion ja yksilöosion. Ryhmäosio mittaa musiikillisia perusvalmiuksia. Testi kestää 15-20 minuuttia. Yksilöosiossa kartoitetaan lapsen musiikillisia valmiuksia (perussyke, rytmitaju, melodiantoisto ja laulu). Soveltuvuuskokeen tarkemmasta sisällöstä informoidaan hyvissä ajoin ennen kouluun ilmoittautumista. 

7. luokan soveltuvuuskoe sisältää ryhmässä tehtävän osion ja yksilöosion. Ryhmäosio sisältää musikaalisuustestin ja teoriakokeen. Yksilöosio sisältää laulu- ja soittonäytteen, jotka hakija voi itse valita. Lisäksi arvioidaan äänessä pysymistä ja musiikillista tulkintaa.  Soveltuvuuskokeen tarkemmasta sisällöstä informoidaan hyvissä ajoin ennen kouluun ilmoittautumista. 

Porolahden peruskoulun musiikkiluokat tekevät yhteistyötä Itä-Helsingin musiikkiopiston kanssa. Osana yhteistyötä musiikkiluokkalaisille järjestetään ns. kerhotunteja.

Kuvataiteen soveltuvuustesti järjestetään kuudennen luokan oppilaille kaikissa kuvataidetta tarjoavissa peruskouluissa Helsingin kaupungin määräämänä ajankohtana. Koulu tiedottaa valintakokeista Ajankohtaista-osiossa.

 
31.10.2021 16:34