Suoraan sisältöön

Ajankohtaista

[4.8.2020] Lukuvuosi 2020-2021 alkaa torstaina 13.8.

Tervetuloa aloittamaan lukuvuosi 13.8. torstaina! Ensimmäinen koulupäivä alkaa 1.-7.-luokkalaisilla klo 9.00 ja 8.-9.-luokkalaisilla klo 10.00. 

Ensimmäisenä koulupäivänä koulutulokkaat tulevat oman yksikkönsä pihalle. Opettajat hakevat omat oppilaansa koulun pihalta. Koulupäivän päätyttyä oppilaita voi tulla hakemaan samasta paikasta.

Ensimmäisenä koulupäivänä 7.-luokkalaisten koulupäivä alkaa juhlasalista, jossa oppilaat saavat tietää luokanvalvojansa ja luokkansa.

Vanhempainillat järjestetään seuraavasti:

ke 19.8. klo 17.30 Kreijarinkujan toimipiste

ma 24.8. klo 17.30 Tammisalon toimipiste

Ke 26.8. klo 17.30 Roihuvuorentien toimipiste

Ke 2.9. klo 17.30 Satumaanpolun toimipiste.


[4.8.2019] Uusi virka-apulaisrehtori

Porolahden peruskoulun virka-apulaisrehtorina on aloittanut Janne-Pekka Nurmi. Tervetuloa!

Linkki koulun henkilökunnan yhteystietoihin.


[4.8.2020]  Peruskoulujen ja oppilaitosten opetus käynnistyy elokuussa lähiopetuksena

Elokuusta alkaen Helsingin kaupungin peruskouluissa, lukioissa ja Stadin ammatti- ja aikuisopistossa opetus on lähtökohtaisesti lähiopetusta, mikäli pääkaupungin koronavirustilanne tämän sallii. Helsinki varautuu kutenkin myös opetuksen poikkeusjärjestelyihin mahdollisen koronaepidemian johdosta. Opetuksen järjestämisessä noudatetaan opetus- ja kulttuuriministeriön, Opetushallituksen sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen antamia ohjeita.

Pyydämme oppilaita, opiskelijoita ja vanhempia noudattamaan valtion ajantasaisia matkustussuosituksia. Mikäli koululainen tai opiskelija käy kesäloman aikana ulkomailla, on hyvä huomioida, ettei ulkomaan matkalta palattaisi suoraan kouluun tai oppilaitokseen. Omaehtoista 14 vuorokauden karanteenia ennen opintoihin paluuta suositellaan  erityisesti palatessa niistä maista, joihin kohdistuu edelleen valtioneuvoston suosittelemia matkustusrajoituksia. Ulkoministeriö tiedottaa Suomeen saapuvien karanteeniohjeiden muutoksista ja niitä voi seurata osoitteessa www.um.fi.

Helsingissä suomenkielisissä peruskouluissa ja lukioissa lukuvuosi alkaa 13. elokuuta ja ruotsinkielisissä puolestaan 18. elokuuta.

Stadin ammatti- ja aikuisopistossa perustutkinto-opiskelijat jatkavat opintojaan henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaisesti. VALMA-koulutuksen opiskelijat jatkavat kesätauon jälkeen opiskelua 4. elokuuta. Aikuisten perusopetuksen opiskelijat aloittavat ja jatkavat opintojaan yksilöllisten aikataulujen mukaisesti alkaen 11. elokuuta.


Liisa Pohjolainen

toimialajohtaja

kasvatuksen ja koulutuksen toimiala[2.6.2020] Kesätiedote yhteishausta 2020 päättöluokkalaisille


JÄLKIOHJAUSTIEDOTE:

Arvoisat  9. luokkalaiset  ja huoltajat!

On tullut aika tiedottaa yhteisvalinnan tuloksiin ja jälkiohjaukseen liittyvistä asioista:

Yhteishaun tulokset tulevat aikaisintaan torstaina 11.6.2020

Opot ovat tavoitettavissa koululla torstaina 11.6. klo 9–13 ja perjantaina 12.6 klo  9-12.  Jos haluat neuvotella opiskelupaikan varmistamiseen liittyvistä kysymyksistä, jatko-opintopaikoista, peruutuspaikkojen hakemisesta, kymppiluokalle hakemisesta tai oppisopimuksesta, niin tulethan käymään tai soitat.

Jos haet opiskelupaikkaa kesälomalla ja tarvitsen apua sähköisen lomakkeen täyttämisessä, soita omalle opollesi Tarja 040 334 9029 tai Minna 040-646 9109.

Myös OHJAAMOON voit soittaa 040-7046818, kuten Opintopolku palveluun 029-5331010

Hauskaa kesää ja onnea jatko-opintoihin!

Lisätietoa löydät tästä ohjeesta.


[12.5.2020] Lähiopetukseen palataan 14.5.2020

Hyvät huoltajat,

 

Suomen hallitus linjasi 29.4.2020, että peruskoulujen oppilaat palaavat kouluihin lähiopetukseen torstaina 14.5.2020. Näin tehdään myös Helsingissä ja etäopetuksen viimeinen päivä on 13.5. Lähiopetuksessa noudatamme opetus- ja kulttuuriministeriön sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ohjeita. Alla on tietoa lähiopetuksen käytännön järjestelyistä.

Lähiopetukseen paluu

Oppilaat palaavat torstaina 14.5. omaan kouluunsa koulun ohjeiden mukaisesti. Kouluissa lähiopetuksen järjestämisessä painotetaan terveyttä ja turvallisuutta sekä oppilaiden hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä.

Lukukauden viimeisinä viikkoina kouluissa selvitetään myös oppilaiden oppimista etäopetuksessa ja mahdollisesti syntyneitä tuen tarpeita syksyä varten.

Rehtori päättää koulun lukujärjestyksestä loppulukukauden osalta, ja koulut antavat tarkemmat ohjeet käytännön järjestelyistä.

Opetus järjestetään lisäämällä fyysistä etäisyyttä

Opetus järjestetään Helsingin kouluissa niin, että oppilaita on samassa tilassa aiempaa vähemmän eli oppilaiden välistä fyysistä etäisyyttä toisistaan ja opettajasta lisätään. Tilaväljyyden lisäämiseksi koulut hyödyntävät luokkien lisäksi koulun muita tiloja. Koulut ottavat myös käyttöönsä lisätilaa lukioista, ammatillisen koulutuksen toimipaikoista sekä hyödyntävät muiden toimijoiden tiloja mahdollisimman läheltä koulua.

Arki järjestetään tuttujen opettajien kanssa turvallisella tavalla. Opetuksen järjestämistä tullaan mahdollisesti porrastamaan eli koulu alkaa ja päättyy eri aikaan eri ryhmillä, jotta opetusta voidaan järjestää riittävän väljästi. Opetusryhmät pidetään erillään koulupäivän ajan. Sama henkilöstö toimii oppilasryhmän kanssa, ja henkilöstön siirtymisiä ryhmien välillä vältetään mahdollisuuksien mukaan. Valinnaisissa aineissa ja 7-10-luokilla opettajalla voi opetusryhmä vaihtua, mikäli opetusta ei voida muuten järjestää. Välitunnit järjestetään siten, että samaan aikaan ulkoilemassa on vain osa koulun ryhmistä.

Päiväretkiä voidaan tehdä kävellen ja pyöräillen lähiympäristöön ja luontoon. Leirikouluja ei järjestetä toukokuussa.

Muiden kuin oppilaiden ja koulun henkilökunnan tulee välttää liikkumista ja oleskelua kouluissa tai koulujen alueella. Huoltajat voivat tarvittaessa saattaa lapsen koulun pihalle.

Kouluruokailu

Oppilaat ruokailevat oman ryhmänsä kanssa joko omassa luokassaan tai koulun ruokasalissa turvavälejä noudattaen. Hygieniasta huolehditaan ruuan valmistuksen ja jakelun sekä syömisen aikana. Ruokailutilanteita ja käsienpesua valvotaan.

Lukuvuoden arviointi

Lukuvuositodistuksessa arvioidaan oppilaan osaamista koko lukuvuoden ajalta. Suurin osa lukuvuodesta on opiskeltu normaalisti.

Arviointiin ei tehdä muutoksia poikkeusolojen vuoksi. Etäopetuksen arviointi perustuu samoihin tavoitteisiin, kriteereihin ja periaatteisiin kuin normaalioloissa. Opettaja arvioi oppilaan oppimista, osaamista ja työskentelyä oppilaan antamiin näyttöihin perustuen. Jos on vaara, että etäopetuksen aikainen opiskelu laskee oppilaan arvosanaa tai hän on saamassa hylätyn arvosanan jossakin oppianeessa, tulee huoltajan ja oppilaan kanssa keskustella asiasta hyvissä ajoin. Samalla voidaan sopia tarvittavien erillisten näyttöjen antamisesta.

Päättöarviointi ei perustu pelkästään 9. luokan kevään osaamiseen, vaan kyseessä on kokonaisarviointi oppilaan osaamisesta. Jos jotain oppiaineen osa-aluetta ei ole opiskeltu lainkaan 9. luokalla, päättöarviointi perustuu aikaisempiin näyttöihin.

Kevätjuhlien järjestäminen

Koulutyö päättyy lauantaina 30. toukokuuta. Luokat voivat järjestää omissa ryhmissään lukuvuoden päättäjäisiä, jolloin myös todistukset ja stipendit jaetaan.  Perinteisiä, koulun yhteisiä kevätjuhlia ei vallitsevan poikkeustilanteen vuoksi voida valitettavasti järjestää kouluissa ja huoltajat eivät voi tässä tilanteessa osallistua ryhmien kevätjuhliin.

Poissaolot

Huoltaja voi anoa oppilaalle lupaa olla poissa koulutyöstä. Lupa voidaan myöntää vain erityisestä syystä, ja luvasta päättää koulun rehtori tai hänen määräämänsä henkilö. Huoltajan on yhdessä oppilaan kanssa huolehdittava läksyistä ja muista koulutehtävistä poissaolosta huolimatta normaalisti.

Kouluun ei saa tulla sairaana. Oppilaan ei pidä tulla kouluun, jos hänellä on mitään sairauteen viittaavia oireita. Jos oppilas sairastuu koulupäivän aikana, hänet siirretään aikuisen kanssa erilliseen tilaan odottamaan huoltajaa.

Koulusta kotiin lainatut työvälineet palautetaan

Koulusta etäopiskeluun lainatut työvälineet, kuten kannettavat tietokoneet ja iPadit, palautetaan kouluun lukukauden päättyessä. Opettajat ohjeistavat tästä kouluun paluun jälkeen.

Aamu- ja iltapäivätoiminta

Koululaisten iltapäivätoiminta jatkuu myös 14.5. Iltapäivätoimintaa järjestetään pääsääntöisesti ulkona ja välipala nautitaan porrastetusti oman ryhmän kesken. Toukokuun asiakasmaksuna peritään 50 prosenttia päätöksen mukaisesta asiakasmaksusta niiltä perheiltä, joiden lapset tulevat mukaan toimintaan 14.5.-29.5. väliseksi ajaksi. Huoltajat saavat iltapäivätoiminnan järjestäjältä tekstiviestin/sähköpostin, johon vastaamalla huoltaja vahvistaa lapsen osallistumisen. Aamutoimintaan voi ilmoittautua aikaisemman käytännön mukaisesti.

Erityiskuljetukset

Erityiskuljetukset käynnistyvät 14.5. normaalein käytäntein.

Oppilashuollon palvelut käytettävissä

Jos koronatilanne ja sen aiheuttamat järjestelyt aiheuttavat lapsessa huolta, voitte ottaa yhteyttä oppilashuoltoon. Koulujen psykologit ja kuraattorit ovat lukukauden loppuun oppilaiden ja heidän huoltajiensa käytettävissä.

Kouluterveydenhuollon palvelut

Kouluterveydenhuollon palveluista tiedotetaan myöhemmin.

Puhelinneuvonnasta vastauksia koulunkäyntiin liittyvissä kysymyksissä

Neuvonnassa vastataan arkisin klo 9-18 helsinkiläisten oppilaiden koulunkäyntiin liittyviin kysymyksiin suomeksi ja englanniksi. Suomenkielinen puhelinneuvonta palvelee numerossa p. 09 310 10025. Ruotsinkielistä opetusta koskeviin kysymyksiin vastataan p. 09 310 10027.

Koulujen rehtorit ohjeistavat oppilaita ja huoltajia koulukohtaisista ratkaisuista. Heidän puoleensa kannattaa kääntyä, kun teillä on kysyttävää opetuksen järjestämisestä.

Haluan kiittää huoltajia, oppilaita sekä koulujemme henkilöstöä etäopetusjakson hienosta toteuttamisesta. Teemme parhaamme turvallisen ja sujuvan lähiopetuksen järjestämiseksi.

 

Liisa Pohjolainen

Toimialajohtaja

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala[27.4.2020] Kuraattorin ja koulupsykologin palvelut poikkeusolojen aikana

Muistattehan, että kuraattori ja psykologi palvelevat oppilaitamme, huoltajia ja opettajia myös poikkeusolojen aikana. Pääsääntöisesti oppilaat kohdataan etänä. Tilanteen niin vaatiessa myös henkilökohtaiset tapaamiset ovat mahdollisia etukäteen sovitusti, jos se on välttämätöntä.

Toivomme, että otat meihin yhteyttä, jos jokin painaa mieltäsi.

Kuraattori ja psykologi ovat tavattavissa eri kanavien kautta:

 • Puhelut, tekstiviestit, sähköposti, Wilma, Teams, Google Meet
 • Kuraattorilla ja psykologilla on käytössä myös Snapchat
  • Psykologi: psykologiporis
  • Kuraattori: kuraattoriporis
 • Instagramissa: kuraattoriporis ja psykologiporis

Yhteistyöterveisin

kuraattori Maarit,  p. 050 401 3334, maarit.kamarainen@hel.fi tai maarit.kamarainen@edu.hel.fi

psykologi Anna, p. 050 401 3408, anna.pakkanen@hel.fi tai anna.pakkanen@edu.hel.fi


[23.3.2020] Helsingin kaupungin kouluissa on siirrytty kotiopiskeluun

Helsingin kaupungin kouluissa ja lukioissa on siirrytty kotiopiskeluun ajalle 18.3.–13.4.2020. Helsingin kaupungin peruskouluissa ja lukioissa poikkeustilanteeseen liittyvät opetusjärjestelyt ovat käynnistyneet olosuhteet huomioiden hyvin. Tässä tiedotteessa on lisätietoja mm. kouluruokailusta ja kotiopiskelusta.

Lähiopetuksessa olevat oppilaat

Valtioneuvosto on linjannut perjantaina 20.3.2020, että kaikki peruskoulun 1.–3. luokkien oppilaat voivat saada tarvittaessa opetusta myös lähiopetuksen muodossa. Helsingissä toimitaan tämän linjauksen mukaisesti. Kouluun ei ole kuitenkaan pakko mennä, vaan myös 1.–3.-luokkalaisia suositellaan vahvasti osallistumaan opetukseen etäopetuksen välityksellä, mikäli mahdollista. Valtioneuvosto poisti uudella linjauksella kriittisten alojen rajaukset.

Lähiopetusta järjestetään erityisen tuen päätöksen saaneille oppilaille, jotka sitä tarvitsevat, ja sairaalakoulun oppilaille. On tärkeää, että huoltaja on yhteydessä lapsen omaan opettajaan, mikäli lapsi ei osallistu lähiopetukseen koulussa. Tämä on tärkeä tieto opetushenkilöstön, kuljetusten ja ruokailun järjestämisessä.  

Lähiopetuksessa oleville oppilaille järjestetään opetus ja ruokailu heidän omassa koulussaan.

Kouluruokailusta

Kouluruokailu järjestetään niin lähiopetuksessa oleville oppilaille kuin etäopetuksessa oleville 1–9 luokkien oppilaille jatkossakin. Etäopetuksessa olevien oppilaiden tulee ilmoittautua ruokailuun osallistumisesta. Ruokailu järjestetään omassa koulussa. Ruokalistoissa voi poikkeustilanteesta johtuen olla muutoksia sekä eroavaisuuksia toimipaikkojen välillä. Ruokailu hoidetaan korkeintaan 10 oppilaan ryhmissä ja ruokailutilassa istutaan vähintään metrin välein. Kädet on pestävä ennen ruokailua. Ruokailua ja käsien pesemistä valvotaan.

Koulun rehtori ohjeistaa ruokailuun ilmoittautumisen, jonka yhteydessä kysytään myös erityisruokavalioista.

Oppilas- ja opiskelijahuollon palvelut käytettävissä

Koulujen ja lukioiden psykologit ja kuraattorit ovat tässä tilanteessa oppilaiden ja heidän huoltajiensa käytettävissä. Henkilökuntaan voi ottaa yhteyttä puhelimitse tai sähköpostilla ja tarvittaessa sopia tapaamisajan. Mahdollisuus yksilötapaamisiin pyritään turvaamaan kaikissa tilanteissa. Oppilashuollon henkilöstö palvelee perusopetuksen oppilaita ja huoltajia myös verkossa: jelppii.fi-sivuston chat on avoinna arkipäivisin klo 10.00-16.00.

Kouluun tai sovituille käynneille ei pidä tulla sairaana tai jos oppilaalla on alkavia infektion oireita.

Puhelinneuvonnasta vastauksia koulunkäyntiin liittyvissä kysymyksissä

Puhelinneuvonta on avoinna arkisin klo 9-18 p. 09 310 10025. Neuvonnassa vastataan helsinkiläisten oppilaiden ja opiskelijoiden koulunkäyntiin liittyviin kysymyksiin suomeksi ja englanniksi. Ruotsinkielistä opetusta koskeviin kysymyksiin vastataan p. 09 310 10027. Kaupungin verkkosivuilla on myös vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin. Ajankohtaista tietoa koronavirustilanteesta www.hel.fi/koronavirus. Julkaisemamme tiedotteet huoltajille ja opiskelijoille löytyvät Wilmasta Tiedotteet-kohdasta.

Keskustelua koronasta

Korona mietityttää tällä hetkellä monia oppilaita, joten sekä koulussa että kotona on hyvä käydä aiheesta keskustelua. Aikuisen on hyvä kertoa tilanteesta ikätasoisesti oikeaa tietoa ja tarvittaessa rauhoitella lasta, jos ajatukset tai uutisointi huolestuttavat. Esimerkiksi Mannerheimin lastensuojeluliiton sivuilta löytyy vinkkejä, miten lasten kanssa voi aihetta käsitellä: https://www.mll.fi/uutiset/lapset-puhuvat-koronasta-mita-aikuinen-voi-tehda/

Kotiopiskelun tueksi

On tärkeää, että oppilailla säilyy päivittäinen rytmi oppimiseen. Koulupäivälle on hyvä valmistella päiväsuunnitelma ja ajoittaa opiskelu sekä taukojen pitäminen. Opettajat ohjeistavat Wilman kautta oppilaat ja opiskelijat itsenäiseen tai ryhmämuotoiseen työskentelyyn. Opettaja ohjaa oppimista esimerkiksi kommentoimalla oppijoiden töitä sähköisesti, antamalla palautetta verkko-oppimisympäristössä, ohjaamalla keskusteluja tai järjestämällä virtuaaliopetusta. Opetus voi koostua reaaliaikaisesta opetuksesta, omatahtisesta opiskelusta sekä itsenäisestä ja yhteisöllisestä työskentelystä. Oppimistehtäviä voidaan palauttaa opettajalle sähköisesti tai opettaja voi seurata oppijoiden reaaliaikaista edistymistä sähköisessä oppimisympäristössä.

Voitte aina olla yhteydessä opettajaan ja kysyä neuvoa läksyihin ja verkko-oppimisympäristöihin liittyvissä kysymyksissä.

Muistattehan sisällyttää perheenne päivään yhteistä ulkoilua ja mukavaa tekemistä mahdollisuuksien mukaan.

Yhteistyöterveisin,

Liisa Pohjolainen

Toimialajohtaja

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala


[21.1.2020] Kuvataiteen soveltuvuuskoe 7. luokalle haettaessa

Soveltuvuuskoe kuvataidepainotukseen järjestetään Porolahden peruskoulussa perjantaina 31.1.2020 klo 13-15. Koe järjestetään kuvataideluokissa osoitteessa Roihuvuorentie 2. 

Kokeessa tehdään kaksi tehtävää: lyijykynäpiirros ja vesivärimaalaus. Arviointiperusteita ovat mm. sommittelu, tilakuvaus, havainnointikyky, mielikuvituksellisuus ja omaperäisyys.

Tarvikkeet soveltuvuuskokeen suorittamiseen saa paikan päältä eli mitään ei tarvitse ottaa mukaan.

Maksimipistemäärä kokeesta on 12 pistettä. Alin pistemäärä, jolla voi päästä kuvataideluokalle on 5.

Porolahden peruskoulun kuvataiteeseen voit tutustua Instagramissa @porolahden_kuvis.


[16.1.2020] Musiikin soveltuvuuskoe 7. luokalle haettaessa

Kaksiosainen soveltuvuuskoe järjestetään 28.1.2020 klo 13 Porolahden peruskoulun Satumaanpolun toimipisteen musiikkiluokassa osoitteessa Satumaanpolku 2. Oppilaat menevät soveltuvuuskokeeseen siihen kouluun, johon he ensisijaisesti pyrkivät. 

Ryhmätesti

Ryhmätesti sisältää musikaalisuustestin sekä musiikin teoriakokeen. Testin kesto on n. 1h.

Yksilötesti

Yksilötestiin valmistetaan yksi vapaavalintainen laulutehtävä sekä yksi vapaavalintainen soittotehtävä. Oma soitin mukaan! Laulutehtävä voidaan säestää oppilaan niin halutessa (nuotti mukaan). Taustanauhan käyttö on myös sallittua. Vapaavalintaisissa tehtävissä kiinnitetään huomiota musiikilliseen tulkintaan.

Lisäksi testataan lauluäänessä pysymistä. Testin kesto on n. 10-15 min.

Yksilötesti suoritetaan ryhmätestin jälkeen samana päivänä. 


[15.1.2020] Musiikin soveltuvuuskoe 1. luokalle haettaessa

Kaksiosainen soveltuvuukoe järjestetään helmikuussa (vko 7) Porolahden peruskoulun Roihuvuorentien toimipisteen musiikkiluokassa osoitteessa Roihuvuorentie 2.

Ryhmätesti:

Ensimmäinen osa on ryhmätesti, jossa testataan musiikillisia perusvalmiuksia. Testin kesto on n. 15-20 minuuttia.

Yksilötesti:

Testissä kartoitetaan lapsen musiikillisia valmiuksia (perussyke, rytmitaju, melodiantoisto ja laulu). Yksilötestiä varten tulee harjoitella laulut Tuiki tuiki tähtönen ja Rati riti ralla. Lisäksi testissä on mahdollista antaa vapaavalintainen soitto— tai laulunäyte. Oma soitin mukaan! Testin kesto on n. 10-15 min.

Testipäivät ovat ma 10.2.2020-ke 12.2.2020. Testipäivä ilmoitetaan henkilökohtaisesti.

[9.12.2019] Tulevat seitsemäsluokkalaiset

Jokaisella oppilaalla on oikeus päästä omaan lähikouluun tai jatkaa opiskelua yhtenäisessä peruskoulussa. Koulupaikkaa voi hakea myös toissijaisella oppilaaksiotolla.

Porolahden peruskoulu tarjoaa painotettua opetusta kuvataiteessa ja musiikissa yläkouluikäisille. Musiikin painotus alkaa jo ensimmäisellä luokalla, mutta luokalle järjestetään täydennyshaku tuleville seitsemäsluokkalaisille, mikäli luokalla on vapaita paikkoja.

Musiikin soveltuvuuskoe järjestetään tiistaina 28.1. klo 13.00 osoitteessa Satumaanpolku 2 ja kuvataiteen soveltuvuuskoe perjantaina 31.1. klo 13.00 osoitteessa Roihuvuorentie 2. Soveltuvuuskokeeseen osallistutaan siinä koulussa, jonne hakija on ensisijaisesti hakenut.

Tulevien seitsemäsluokkalaisten huoltajainfo järjestetään Satumaanpolun toimipisteen ruokalassa keskiviikkona 8.1.2019 klo 17.30 alkaen. Tilaisuudessa käsitellään mm. oppilaaksiottoa, koulun painotettua opetusta kuvataiteessa ja musiikissa, kielitarjontaa ja yläkoulun valinnaisuutta. Paikalla on myös opinto-ohjaaja.[9.12.2019] Koulutulokkaat 2020

Ensi syksyn ekaluokkalaiset ilmoittautuvat kouluun 7.1.2020 alkaen. Lähikouluun voi ilmoittautua Wilman kautta 7.-23.1.2020 osoitteessa wilma.edu.hel.fi. Musiikin painotettuun opetukseen haetaan paperisella lomakkeella. Tietyissä tapauksissa sähköinen ilmoittautuminen ei ole mahdollista esim. koulun aloitus vuotta säädettyä aiemmin tai myöhemmin, hakeutuminen pidennettyyn oppivelvollisuuteen, hakeutuminen erityiseen tukeen tai hakeutuminen suomenkieliseen lähikouluun ruotsinkielisen sijaan.

Kouluun voi ilmoittautua myös käymällä koululla torstaina 23.1. klo 8.00-10.00 ja klo 17.00-19.00. Ensimmäisen vieraan kielen tai toisen kotimaisen kielen eli A1-kielen opettaminen aloitetaan ensimmäisellä luokalla ja kielivalinta tehdään kouluun ilmoittautumisen yhteydessä. Porolahden peruskoulussa on A1-kieleksi valittavana englanti tai ranska. Ryhmä muodostuu, kun siihen on ilmoittautunut 15 oppilasta.

Koulutulokkaiden info-ilta pidetään Roihuvuorentien toimipisteen ruokalassa torstaina 9.1.2020 klo 17.30 alkaen. Info-illassa kerrotaan myös painotettuun musiikinopetukseen hakemisesta ja uudistuneesta soveltuvuuskokeesta.


[31.10.2019] Päättöluokkalaisille ja heidän huoltajilleen

Ohessa linkki Opetushallituksen viralliseen tiedotteeseen yhteishausta 2020 huoltajille.

Oppilaille ja huoltajille järjestetään alueellinen vanhempainilta tiistaina 19.11. klo 18 alkaen Vuosaaren lukiossa. Ammatilliset oppilaitokset, lukiot, oppisopimus ja kaupungin lisäopetusluokat esittäytyvät. Huoltajat ja oppilaat ovat lämpimästi tervetulleita tilaisuuteen!

Lisätietoa yhdeksäsluokkalaisille ja heidän huoltajilleen koulu opo-sivuilta.[23.8.2019] Yhteishaku 2020 info

9. luokkien huoltajille järjestetään YHTEISHAKU 2020 info torstaina 5.9.2019  klo 17 Satumaanpolku 2:n ruokalassa. 

9. luokkalaiset osallistuvat Next Level -tapahtumaan ke 18.9 klo 9.30-12.00 Stadin ammattiopiston Prinsessantien yksikössä. Tapahtumassa oppilasryhmät kiertävät lukioiden ja ammatillisten koulujen ständeillä.

Lisätietoa OPO-sivuilta: Porolahden peruskoulun OPO-sivut


[9.8.2019] Syksyn vanhempainillat

Syksyn 2019 vanhempainillat järjestetään seuraavasti:

 • Tammisalon toimipisteessä maanantaina 26.8. klo 17:30

 • Kreijarinkujan toimipisteessä keskiviikkona 4.9. klo 17:30

 • Roihuvuorentien toimipisteessä keskiviikkona 28.8. klo 17:30

 • Satumaanpolun toimipisteessä torstaina 5.9. klo 18:00


[2.8.2019] Uusi rehtori

Porolahden peruskoulun rehtorina on aloittanut 1.8.2019 Mari Heikkinen. Tervetuloa!

Linkki koulun henkilökunnan yhteystietoihin.


04.08.2020 13:19