Suoraan sisältöön

Opetus

Opetusta ohjaa opetussuunnitelma. Poikkilaaksossa opetussuunnitelma on vuosiluokkiin sitomaton ja rakentuu oppiaineittain A- ja B-opintokokonaisuudesta. Opetussuunnitelmaan on kirjattu oppimisen tavoitteet, sisällöt ja arviointi, käytettävät työtavat ja tarjottavat tukimuodot.

Poikkilaaksossa luokanopettajat toimivat työpareina, jotka suunnittelevat, toteuttavat ja arvioivat opetusta yhdessä. Heidän lisäkseen oppilaiden kanssa työskentelee koulun muita aikuisia, kuten erityisopettaja tai resurssiopettaja. Oman kotiluokan lisäksi oppilaat opiskelevat muissakin pedagogisesti tarkoituksenmukaisissa opiskeluryhmissä.

Painotettu opetus

Ilmaisutaito on taidepainotus, joka näkyy monipuolisesti eri oppiaineissa ja ilmiöissä mahdollisuutena itseilmaisuun yhdessä ryhmän kanssa. Se on elämyksellistä ja kokemuksellista ja yhdistelee eri taiteen lajeja painottuen draaman sisältöihin ja menetelmiin.

Ilmaisutaitoa painottavassa opetuksessa ovat käytössä oppilaan oma luovuus, taiteet, itsensä toteuttaminen ja draaman eri menetelmät. Oppilaita kannustetaan esiintymään ja esittämään omia tuotoksiaan sekä opettamaan muita.

Ilmaisupainotuksen toteutumista tukee viikoittainen draaman työtapojen harjoittelu, jonka tavoitteet sisältyvät äidinkielen oppisisältöihin. Draaman tavoitteet ja sisällöt löytyvät tarkennettuina koulun opetussuunnitelmasta.23.02.2021 10:49

Sisäiset työvälineet

Opehuone

Aula

Wilma