Suoraan sisältöön

Meidän koulu

Poikkilaakson ala-aste tarjoaa jokaiselle lapselle turvallisen ja innostavan oppimisympäristön. Koulussa noudatetaan vuosiluokkiin sitomatonta (vsop) opetussuunnitelmaa kaikkien oppilaiden kohdalla. Oppilaan etenemistä ei ole sidottu ikään tai luokka-astekohtaisiin tavoitteisiin vaan tavoitteet määritellään yhdessä oppilaan, huoltajan ja opettajien kanssa oppilaan kehitys- ja taitotaso sekä motivaatio huomioon ottaen. Hyvin asetetut tavoitteet tarjoavat haasteita, onnistumisen elämyksiä sekä oppimisen iloa.

Vuosiluokkiin sitomaton opiskelu mahdollistaa oppilaan yksilöllisen, jatkuvan, joustavan ja sosiaalisen oppimisen vuorovaikutuksessa eri-ikäisten lasten ja aikuisten kanssa. Opetusryhmät pyritään muodostamaan eri-ikäisistä oppilaista.

Yhteisopettajuus on koulussamme keskeinen toimintamalli, joka koskee koko henkilökuntaa. Luokanopettajat toimivat työpareina, jotka tekevät tiivistä yhteistyötä. Opetusta suunnitellaan, toteutetaan ja arvioidaan yhdessä. Työtä jaetaan tarkoituksenmukaisesti opettajien vahvuuksia hyödyntäen. Aine-, resurssi- ja erityisopettajat työskentelevät joustavasti kaikkien työparien kanssa.

Koulu painottaa ilmaisutaitoa. Oppilaamme hyödyntävät työskentelyssään ympäröiviä metsiä ja merenrantoja, kaupungin retkikohteita sekä digitaalisia ympäristöjä.

Esi- ja perusopetuksen yhteistoimintasuunnitelma 

Poikkilaakson ohjaussuunnitelma26.09.2019 15:25