Suoraan sisältöön

Vanhemmille

Yhteistyö vanhempien kanssa on tärkeää, jotta lapsen koulunkäynti sujuu. Kodin ja koulun yhteistyö on määritelty opetussuunnitelman perusteissa. Yhteistyön käytännöt sovitaan koulun ja vanhempien kesken.

Sähköinen yhteydenpito-ohjelma Wilma on ensisijainen työkalu kodin ja koulun välisessä viestinnässä. Koulussamme järjestetään lukuvuoden aikana vanhempainiltoja eri luokka-asteille tai luokille. Vanhempainiltoihin tulee erillinen tieto Wilman kautta.

Peruskoulun johtokunta koostuu vanhempien, oppilaiden ja henkilöstön edustajista.

Vanhempaintoimikunta ylläpitää omalta osaltaan kodin ja koulun välistä yhteistyötä. Kokouksissa on paikalla myös koulun edustaja. VATK:n kokouksista tiedotetaan Wilman kautta.24.02.2021 14:45