Suoraan sisältöön

Tukea oppilaalle

Peruskoulussa lasten koulunkäyntiä tuetaan yleisillä, tehostetuilla ja erityisillä tukitoimilla sekä oppilashuoltotyöllä.

Ennaltaehkäisevän ja yhteisöllisen toiminnan lisäksi tuetaan erityisesti niitä oppilaita, joilla on koulunkäyntiin liittyviä vaikeuksia tai jotka ovat vaarassa jäädä koulutuksen tai työelämän ulkopuolelle perusopetuksen jälkeen.

Tarkemmat kuvaukset löytyvät opetussuunnitelmasta. Jos on herännyt huoli, kannattaa kääntyä oman luokanopettajan/luokanvalvojan, erityisopettajien tai oppilashuoltohenkilöstön puoleen.

Oppilaan ohjausta annetaan koko perusopintojen ajan ja erityisesti opintojen loppuvaiheessa. Opinto-ohjaaja auttaa oppilasta miettimään jatko-opintoja ja tulevaisuutta.

Oppilaanohjaukseen kuuluvat henkilökohtainen ohjaus, pienryhmäohjaus, luokkatunnit ja tutustumisjaksot työelämään (TET).06.11.2018 15:53