Suoraan sisältöön

Lomakkeet

Ilmoitus erityisruokavaliosta

Kuudesluokkalaisen ilmoittautuminen soveltuvuuskokeeseen

 

Poissaolot

Huoltajien tulee täyttää ja palauttaa lupahakemus perusopetuksesta poissaoloon luokanopettajalle tai -ohjaajalle viimeistään kaksi viikkoa ennen hakemuksen kohteena olevaa poissaoloajankohtaa. Luokanopettaja tai -valvoja voi luvata oppilaalle 5 päivän vapautuksen. Rehtori päättää yli 5 päivän lomista.  

Lupahakemus perusopetuksesta poissaoloon 

Tarkemmat ohjeet

Koulusta ei saa olla poissa ilman syytä. Poissaoloon tulee pyytää lupa. Milloin lupaa ei ole voitu ennalta pyytää (esim. äkillinen sairaus), huoltajan tulee ilmoittaa poissaolosta mahdollisimman pian. Ilmoitukset ja poissaoloselvitykset tehdään Wilma-järjestelmän kautta. Oppilaan poissaolot tulee selvittää mahdollisimman pian.

Päiväkohtaiset poissaolot merkitään helpoiten edellisenä iltana tai samana aamuna Wilman ”Tuntimerkinnät/Ilmoita poissaolosta” –kohdan kautta. Myös omalle luokanopettajalle tai –valvojalle voi laittaa viestin Wilman kautta tai puhelimitse, mikäli opettajalla on työpuhelin käytössä. 21.10.2020 14:27