Suoraan sisältöön

Opetus

Opetusta peruskoulussa ohjaa koulun opetussuunnitelma. Opetussuunnitelmaan on kirjattu koulutyön tavoitteet, opiskeltavat aineet, työskentelyn periaatteet ja oppilaille tarjottavat tuen muodot.

Kaikilla vuosiluokilla opetetaan laaja-alaisten taitotavoitteiden mukaisesti sekä opiskellaan ainakin kaksi ilmiökokonaisuutta vuosittain. Opetus halutaan tuoda mahdollisimman lähelle koululaisten arkea. Tieto- ja viestintäteknologiaa käytetään monipuolisesti oppimisen tukena.

Oppilaat saavat koulusta maksutta oppikirjat ja muun oppimateriaalin, jonka koulu itse valitsee.

Painotettu opetus

Koulumme on ilmaisua painottava kohtaamispaikka eri tanssilajien sekä taito- ja taidealojen oppilaille. Liike, tanssi ja ilmaisu -painotteinen opetus alkaa 7. luokalla. Painotuksessa voi tanssin lisäksi tai sijasta erikoistua muuhunkin ilmaisuun ja viestintään – omien kiinnostusten mukaan. Painotuksen kurssivalikoimaan on kuulunut esimerkiksi seuraavat kurssit: ympäristö ja tanssi, draama, liikkuva kuva, kuvataide ja lavastus, musiikki sekä esitystekniikka.

Kolmivuotisen painotuksen tehtävä on opettaa tanssin perusteiden lisäksi teemoja muun muassa eri tanssityyleistä, ilmaisutavoista ja taidealoista sekä tanssitaiteen ja liikunnan välisestä suhteesta.

Pääajatuksena on tutustua monipuolisesti erilaisiin ilmaisullisiin lyhytkursseihin 7. luokalla. Luokilla 8-9 oppilaalla on mahdollisuus valita haluamastaan painotuksen valinnaiskorista kursseja, joihin hän syventyy ja erikoistuu. Opetuksessa vahvistetaan ja syvennetään oppilaan ilmaisua sekä tuetaan draamallisia taipumuksia. Myös ääni- ja valotekniikka, liikkuva kuva sekä lavastustaide kuuluvat osana painotettuun opetukseen.

Painotettuun opetukseen oppilaat valitaan soveltuvuuskokeella. Soveltuvuuskokeessa arvioidaan hakijan liikunnallisia, musiikillisia ja tanssillisia valmiuksia sekä kykyä omaksua sanallisia ja liikkeellisiä ohjeita. Soveltuvuuskokeessa voidaan antaa tehtäviä liittyen myös muihin taideaineisiin.

Aikaisempaa kokemusta ilmaisuaineista ei tarvitse välttämättä olla. Soveltuvuuskoe järjestetään vuosittain tammikuussa, tarkemmat tiedot Ajankohtaista-sivun alta.23.02.2021 10:47

Sisäiset työvälineet

Opehuone

Aula

Wilma