Suoraan sisältöön

Opetus

Opetusta peruskoulussa ohjaa koulun opetussuunnitelma. Opetussuunnitelmaan on kirjattu koulutyön tavoitteet, opiskeltavat aineet, työskentelyn periaatteet ja oppilaille tarjottavat tuen muodot.

Kaikilla vuosiluokilla opetetaan laaja-alaisten taitotavoitteiden mukaisesti sekä opiskellaan ainakin kaksi ilmiökokonaisuutta vuosittain. Opetus halutaan tuoda mahdollisimman lähelle koululaisten arkea. Tieto- ja viestintäteknologiaa käytetään monipuolisesti oppimisen tukena.

Oppilaat saavat koulusta maksutta oppikirjat ja muun oppimateriaalin, jonka koulu itse valitsee.

Painotettu opetus
Liike, tanssi ja ilmaisu -painotteinen opetus alkaa 7. luokalla. Koulumme on ilmaisua painottava kohtaamispaikka eri tanssilajien sekä taito-ja taidealojen oppilaille. Painotettuun opetukseen oppilaat valitaan soveltuvuuskokeella.

Kolmivuotisen painotuksen tehtävä on opettaa tanssin perusteiden lisäksi teemoja muun muassa eri tanssityyleistä, ilmaisutavoista ja taidealoista sekä tanssitaiteen ja liikunnan välisestä suhteesta.

Opetuksessa vahvistetaan ja syvennetään oppilaan ilmaisua sekä tuetaan draamallisia taipumuksia. Myös ääni-ja valotekniikka, liikkuva kuva sekä lavastustaide kuuluvat osana painotettuun opetukseen.

Pääajatuksena on tutustua monipuolisesti erilaisiin ilmaisullisiin lyhytkursseihin 7. luokalla. Luokilla 8 – 9 oppilaalla on mahdollisuus valita haluamastaan painotuksen valinnaiskorista kursseja, joihin hän syventyy ja erikoistuu.

Soveltuvuuskokeessa arvioidaan hakijan liikunnallisia, musiikillisia ja tanssillisia valmiuksia sekä kykyä omaksua sanallisia ja liikkeellisiä ohjeita. Aikaisempaa tanssikokemusta ei tarvitse välttämättä olla. Soveltuvuuskoe järjestetään vuosittain tammikuussa, tarkemmat tiedot Ajankohtaista-sivun alta.03.01.2020 14:40