Suoraan sisältöön

Oppilaaksiotto

Pitäjänmäen peruskoulu on oman alueensa lähikoulu. Oppilaat tulevat pääosin Pitäjänmäen alueelta, painotettuun opetukseen eri puolilta pääkaupunkiseutua.  

7. luokalle on mahdollista pyrkiä liike, tanssi ja ilmaisu -painotettuun opetukseen soveltuvuuskokeella. Painotusopetukseen otetaan korkeintaan 24 oppilasta. Koe järjestetään tammikuussa ja siihen voi pyrkiä kaikista kouluista. Lisätietoa painotetusta opetuksesta löydät täältä.

Kesäinen ulkokuva koulusta sisäänkäynnin kohdalta06.11.2020 18:04