Suoraan sisältöön

Johtokunnan kokous 11.11.2021

Helsingin kaupunki
Pitäjänmäen peruskoulu
Johtokunnan kokous
Pöytäkirja 4/2021
________________________________________________________________________

Kokousaika: torstaina 11.11.2021, klo 17.00
Kokouspaikka: Pitäjänmäen peruskoulu, Viinenkuja 6.

Kutsutut:
Wäinämö Ruottinen, puheenjohtaja
Anna Laine, varapuheenjohtaja
Tia Leeve, jäsen
Cristina Mäkinen, jäsen
Anne Whellams, jäsen
Olli-Pekka Raiskila, opettajajäsen
Tanja Valkonen, opettajajäsen
Anne Tapiovaara, henkilökunnan edustaja
Outi Hokkanen, sihteeri, esittelijä

27§ Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 16.55.

28§ Päätösvaltaisuuden toteaminen
Kokous todettiin päätösvaltaiseksi.

29§ Esityslistan hyväksyminen
Päätösehdotus: Esityslista hyväksyttäneen kokouksen työjärjestykseksi.
Päätös: Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

30§ Pöytäkirjantarkastajien valinta
Päätösehdotus: Pöytäkirjantarkastajiksi valittaneen Olli-Pekka Raiskila ja Tanja Valkonen.
Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Olli-Pekka Raiskila ja Tanja Valkonen.

31§ Salassa pidettävä (JulkL(621/1999) 24.1 § 30 k)

32§ Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.23.

Helsingissä 11.11.2021

Pöytäkirjan vakuudeksi
Wäinämö Ruottinen, puheenjohtaja
Outi Hokkanen, sihteeri
Olli-Pekka Raiskila, pöytäkirjantarkastaja
Tanja Valkonen, pöytäkirjantarkastaja03.12.2021 14:23