Suoraan sisältöön

Meidän koulu

Pitäjänmäen peruskoululla on pitkät perinteet alueen lähikouluna.

Koulussamme voi opiskella seitsemänneltä luokalta alkaen tanssi, liike ja ilmaisu -painotuksessa.

Painotettuun opetukseen haetaan soveltuvuuskokeen kautta. Perusopetuksen luokka-asteiden 1-9 lisäksi koulussamme on kuulovammaisten erityisluokkia ja alueellisia erityisluokkia. Koulumme toimii osaamiskeskuksena kuulovammaisten koulunkäyntiin liittyvissä kysymyksissä. Oppilaita koulussamme on noin 480.

Koulumme opetuksessa ja oppimisessa painottuvat yhdessä tekeminen ja positiivinen ilmapiiri. Tieto- ja viestintäteknologiaa käytetään monipuolisesti.

Meillä on aktiivinen oppilaskunta ja tukioppilastoiminta on hyvin vilkasta. Oppilaat järjestävät vuosittain yhdessä koulun henkilökunnan kanssa juhlia ja erilaisia tapahtumia. Näiden lisäksi koulussamme on erilaisia oppilaista koostuvia tiimejä. Koulumme on osa KiVa Koulu ja Liikkuva Koulu -ohjelmia.

Koulu toimii tiiviissä yhteistyössä alueen koulujen, nuorisotyön ja seurakunnan sekä paikallisten järjestöjen kanssa. Koulussa on opetusharjoittelijoita mm. Sibelius-Akatemiasta sekä koulumaailmaan työllistyviä toisen asteen opiskelijoita harjoitusjaksoillaan.

Koulukiinteistöt palvelevat alueen asukkaita ja toimijoita myös koulun toiminnan ulkopuolella iltaisin. Esimerkiksi musiikkiopisto ja eri seurat tarjoavat harrastusmahdollisuuksia koulun tiloissa.

Meidän koulu - ajassa eläen ja yhdessä ilolla oppien!07.08.2018 09:49