Suoraan sisältöön

Tukea oppilaalle

Lasten auttaminen ja hyvinvoinnista huolehtiminen on kodin ja koulun aikuisten yhteinen tehtävä. Mikäli huoltajalla herää huoli lapsensa oppimisesta tai hyvinvointiin liittyvästä asiasta, kannattaa olla yhteydessä lapsen opettajaan.

Tarvittaessa lasten oppimista tuetaan lisäksi tuki- ja erityisopetuksella sekä oppilashuoltotyöllä. Ohjauksen onnistuminen edellyttää yhteistyötä huoltajien ja muiden tahojen kanssa. Ohjausta järjestetään luokkaopetuksena, henkilökohtaisena ja pienryhmäohjauksena. Ohjauksella myös ennaltaehkäistään opintoihin liittyvien ongelmien syntymistä.

Koulun yhteisöllinen oppilashuoltotyöryhmä tukee koulutyötä ja ratkoo mahdollisia ongelmatilanteita. Oppilashuoltoryhmä toimii kiinteästi yhteistyössä kotien kanssa. Koulun yhteisölliseen oppilashuoltotyöryhmään kuuluvat rehtori, terveydenhoitaja, kuraattori, erityisopettaja ja koulupsykologi.

Koulun ulkopuolisten tahojen asiantuntemusta käytetään tarvittaessa. Koulupsykologi on tavattavissa koulussa tiistaisin ja perjantaisin. Koulukuraattori on tavattavissa torstaisin ja perjantaisin. Terveydenhoitaja on tavattavissa torstaina ja joka toisena perjantaina.  07.11.2018 12:22