Suoraan sisältöön

Kielitarjonta

Kielitarjonta

Peruskoulun 1.–6.-luokilla oppilaat opiskelevat yhtä tai kahta kieltä oman äidinkielen lisäksi. A-kieli on oppilaalle pakollinen kieli ja syksystä 2018 lähtien sen opiskelu aloitetaan 1. luokalta. Vapaaehtoisen A-kielen opiskelu aloitetaan 3. luokalta ja siinä saavutetaan 6. luokan loppuun mennessä sama taso kuin pakollisessa A-kielessä.

Oppilaalla voi olla seitsemännelle luokalle tullessaan kaksi A-kieltä, pakollinen A1-kieli ja vapaaehtoinen A2-kieli. Kuudenteen luokkaan mennessä molemmissa kielissä on saavutettu sama taso.

6. luokalla oppilaalla alkaa B1-ruotsi mikäli oppilas ei opiskele ruotsia A-kielenään.

 

Kielet Pikku Huopalahden ala-asteella

Pakolliset pitkät A1-kielet (koskee 1. luokkalaisia syksystä 2018 lähtien): englanti. Kieliryhmä perustetaan, kun ilmoittautuneita oppilaita on 12.

3. luokalta alkaen oppilas voi opiskella vapaaehtoista, valinnaista A2-kieltä: ranskaa, espanjaa tai ruotsia. Vapaaehtoisen kielen ryhmä perustetaan, mikäli 12 oppilasta valitsee kyseisen kielen.

Lukuvuonna 2019-2020 3. luokalla opiskelevat oppilaat voivat opiskella 4.luokalta alkaen vapaaehtoista, valinnaista A2-kieltä: englantia tai ranskaa. Vapaaehtoisen kielen ryhmä perustetaan, mikäli 12 oppilasta valitsee kyseisen kielen.

Koulussamme tarjotaan englannin kielirikasteista opetusta 1. vuosiluokalta alkaen 1.8.2017. Kielirikasteisessa opetuksessa opiskeltavista aineista alle 25% opetetaan muulla kuin koulun opetuskielellä. Kielirikasteinen opetus on osa koulun yleistä kieliohjelmaa eikä siihen siis hakeuduta soveltuvuuskokeella.

Suomi toisena kielenä –opetusta annetaan tarpeen mukaan oppilaille, joiden äidinkieli ei ole suomi.
08.01.2020 16:39