Suoraan sisältöön

Ajankohtaista


[12.11.2019Kuukausitiedote

 Marras-joulukuun tiedote


[12.11.2019] Oppilaan hakeutuminen 1. vuosiluokalle 

Tietoa ensimmäiselle luokalle hakeutumisesta saa Tervetuloa kouluun! - oppaasta, joka toimitetaan koteihin, sekä kaupungin internetsivuilta.


Oppilaaksioton aikataulu 1. vuosiluokalle

9.1.2020 Tiedotustilaisuus klo 17.30

Pikku Huopalahden ala-asteen koulun tiedotustilaisuus tuleville 1. vuosiluokan oppilaiden huoltajille koulun salissa.

7.-23.1.2020 Sähköinen kouluun ilmoittautuminen

Oppivelvollisuusilmoituksessa on tilapäiset wilma –tunnukset lähikouluun ilmoittautumista varten. Huoltajakohtaiset wilma –tunnukset annetaan syyslukukauden alkaessa siitä koulusta, jossa lapsi on aloittanut.  

23.1.2020 Kouluun ilmoittautuminen koululla

klo 8.00–10.00 ja klo 17.00–19.00.

25.3.2020  Lähikoulujen oppilaaksiottopäätökset           

Oppilaaksiottopäätökset postitetaan 25.3.2020 koteihin. Päätöksen mukana postitetaan myös iltapäivätoiminnan haku-ja ilmoittautumislomakkeet sekä menettelyohjeet huoltajalle jos oppilas ei ota koulupaikkaa vastaan.

25.3.2020 Päätökset erityisestä tuesta muun opetuksen yhteydessä


Toissijainen oppilaaksiotto

Koulut voivat ottaa oppilaita toissijaisessa oppilaaksiotossa, mikäli enimmäisoppilasmäärä sen mahdollistaa, ja koulussa on tilaa.


Erityinen tuki erityisluokalla

23.1.- 14.2.2020 Huoltajien ja oppilaan kuulemiset 

Oppilaan ja Huoltajien kuuleminen lähikoululla erityisen tuen päätöstä varten. Rehtori vastaa asiakirjojen kokoamisesta ja kuulemisten järjestämisestä.

17.2.-21.3.2020 Erityisluokkapäätösten valmistelu


25.3.2020 Erityisluokkapäätökset

Tiedot päätösestä postitetaan koteihin.  


Tarkempaa tietoa 1. luokan oppilaaksioton aikataulusta täältä


Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaan hakeutuminen

Aamupäivätoiminta

Huoltaja ilmoittaa alustavan aamupäivätoimintatarpeen sähköisen Wilma –kouluun ilmoittautumisen yhteydessä. Varsinaiset aamupäivätoiminnan tarpeet ilmoitetaan Wilma –lomakkeella elokuussa, kun huoltajat ovat saaneet tunnukset koululta.

Iltapäivätoiminta

Koululaisten iltapäivätoimintaan ilmoittautuminen ja hakeminen 23.3.-24.4.2020. Hakulomakkeet palautetaan toimipaikkaan, johon haetaan. Päätökset postitetaan hakijoille 1.7.2020 mennessä


[12.11.2019] Painotettuun opetukseen hakeutuminen 3. luokalle

Tietoa hakeutumisesta 3. vuosiluokalla aloitettavaan painotettuun opetukseen löydät täältä (https://www.hel.fi/helsinki/fi/kasvatus-ja-koulutus/perusopetus/mita-opiskellaan/painotettu/)

Hakulomakkeet: https://www.hel.fi/kasvatuksen-ja-ko ulutuksen-toimiala/fi/palvelut/lomakkeet/ 


Painotettun opetuksen aikataulu 2020

9.1.2020 Painotetun opetuksen tiedotustilaisuus Pikku Huopalahdessa klo 18.00

Toisluokkalaisten oppilaiden kielivalintaan ja soveltuvuuskokeisiin liittyvä infotilaisuus koulun salissa

23.1.2020 Painotetun opetuksen hakulomakkeen palautus

Oppilaan huoltajat toimittavat painotetun opetuksen hakulomakkeen siihen kouluun, jonne oppilas pyrkii ensisijaisesti.

Oppilas ilmoittaa hakulomakkeessa myös A1-kielivalintansa. A1-kieli valitaan painotettua opetusta tarjoavan koulun kielivalikoimasta.

30.1.2020 Kuvataiteen painotetun opetuksen soveltuvuuskoe Pikku Huopalahden ala-asteella

KUVATAIDE

Pikku- Huopalahden ala-aste

30.1.2020 klo 10.00.

Kokeeseen kutsutaan henkilökohtaisesti erillisellä kutsulla.

Varapäivä keskiviikkona 12.2.2020

4.3.2020 Oppilaaksiottopäätökset

Koulu postittaa oppilaaksiottopäätöksen oppilaan kotiin keskiviikkona.

 Huoltajan on ilmoitettava kirjallisesti keskiviikkoon 18.3.2020 mennessä, jos lapsi ei ota paikkaa vastaan.

 Rehtori toimittaa tiedot kouluunsa hyväksytyistä oppilaista lähettäviin kouluihin.


[PysyväistiedoteVapauttaminen koulutyöstä-lomake Wilmassa

Jatkossa huoltajat anovat vapautusta koulutyöstä ensisijaisesti Wilman 'Vapauttaminen koulutyöstä' -lomakkeella.

Ohjeet lomakkeeseen löytyvät täältä: Loma-anomus 

Lomake löytyy Wilmasta 'hakemukset ja päätökset-välilehdeltä.

Huoltajan tarvitsee täyttää hakemuksesta vain 'Hakemus'-paneelissa olevat 'Poissaolo alkaa' , 'Poissaolo päättyy' sekä 'Poissaolon syy' -kentät ja tallentaa tiedot oikean alakulman painikkeella.
JAA
12.11.2019 13:45