Suoraan sisältöön

Meidän koulu

Pihlajiston ala-asteen koulu toimii kahdessa koulutalossa. Pääkoulu sijaitsee osoitteessa Pihlajistontie 3 ja Viikinmäen sivukoulun osoite on Harjannetie 36.  Koulussa opiskelee n. 530 oppilasta vuosiluokilla 1.-6.  Yleisopetuksen ryhmien lisäksi koulussa on kolme alueellista erityisen tuen pienryhmää, tuetun erityisen tuen ryhmä sekä kaksi valmistavan opetuksen ryhmää.

Koulun toiminta-ajatuksena on kasvattaa oppilaista itsenäisiä, tasapainoisia, yhteistyökykyisiä, toisia huomioonottavia ja aktiivisia yhteiskunnan jäseniä. Opetus ja kasvatus tukevat myös oppilaiden kasvua monikulttuurisen yhteiskunnan jäseniksi. Tärkeitä tavoitteita ovat yhteistyökyky erilaisten ihmisten kanssa, vastuullisuus, kasvu hyviin tapoihin ja kestävän kehityksen edistäminen.

Koulumme kasvatuksen ja opetuksen tavoitteena on vahvistaa yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa. Tavoitteena on oppiainerajat ylittävä osaaminen.18.06.2020 12:41