Suoraan sisältöön

Tukea oppilaalle

Pihlajamäen ala-asteella lasten oppimista tuetaan tuki- ja erityisopetuksella sekä oppilashuoltotyöllä. Ennaltaehkäisevän toiminnan lisäksi ohjaus tukee erityisesti niitä oppilaita, joilla on opiskeluun liittyviä vaikeuksia tai jotka ovat vaarassa jäädä koulutuksen tai työelämän ulkopuolelle perusopetuksen jälkeen.

Oppilas voi tarvita erityistä tukea opiskelun kaikissa vaiheissa. Erityisopetuksen tarkoituksena on tukea oppilasta niin, että hän saavuttaa opiskelutavoitteensa ja saa päättötodistuksen. Erityisopetus voi olla koko- tai osa-aikaista.

Poikkeustilanteissa ja lyhyinä jaksoina opettaja voi antaa oppilaalleen tukiopetusta. Tällaisia tilanteista ovat esimerkiksi pitkän poissaolon vaatimat sairaudet. Tukiopetuksen lisäksi on erittäin tärkeää, että koti tukee lapsen opiskelua myös erityistilanteessa.11.08.2020 18:51