Suoraan sisältöön

Kielitarjonta

Peruskoulun 1.–6.-luokilla oppilaat opiskelevat yhtä tai kahta kieltä oman äidinkielen lisäksi. A-kieli on oppilaalle pakollinen kieli ja sen opiskelu aloitetaan 1. luokalta. Vapaaehtoisen A-kielen opiskelu aloitetaan 3. luokalta ja siinä saavutetaan 6. luokan loppuun mennessä sama taso kuin pakollisessa A-kielessä.

Pihlajamäen ala-asteen kieliohjelma:

Pihlajamäen ala-asteen koulussa A-kielenä on ensimmäiseltä vuosiluokalta alkaen englanti tai ruotsi. Vapaaehtoisena A-kielenä voi valita kolmannelta luokalta alkaen englannin, saksan tai espanjan. Vapaaehtoisen A-kielen opetusryhmä voidaan käynnistää, mikäli kielen valinneita oppilaita on vähintään 12. B1-kielenä opiskellaan ruotsia kuudennelta luokalta alkaen.

Pihlajamäen ala-asteen koulun oppilaat jatkavat pääsääntöisesti Helsingin Uudessa yhteiskoulussa, joka on Pihlajamäen ala-asteen koulun lähikoulu. Kielten ryhmien opetuksesta on sovittu yhteistyössä Helsingin Uuden yhteiskoulun kanssa.13.08.2020 11:43