Suoraan sisältöön

Meidän koulu

Ihmetellen, iloiten, elämää varten oppien!  

Pyrimme yhdessä luomaan turvallisen ja opinhaluisen koulun, jossa kaikkien on hyvä yhdessä tehdä töitä, oppia toinen toisiltamme. Me emme vain opiskele kirjoista pöytien äärellä, vaan me kaikki opimme myös retkeillen, liikkuen, laulaen, leikkien ja monella muulla tavalla. Koko elämä on oppimista ja me iloitsemme siitä! 

Tänä lukuvuonna jatkamme suomen kielen ja kirjallisuuden teemavuotta. Syvennymme erityisesti kirjoittamisen ja tekstien tuottamisen saloihin mm. sanataiteen keinoin. Myös lukuvuoden ilmiöopiskelu keskittyy kielen tutkimiseen ja kirjoittamiseen.

KiVa-koulu -hanke jatkuu edelleen tärkeänä. Kiva-koulu -hankkeesta on nettisivuilla paljon hyvää materiaalia huoltajille. Koko toimintamme pohjana on positiivinen pedagogiikka. Huomaa hyvä- kampanjamme siivittävät meidän toimintaamme koko lukuvuoden.

Koulun lukuvuositiedote julkaistaan kotisivuilla syyskuun alkupuolella. Pyrimme edelleen vähentämään paperin kulutusta ja näin lukuvuositiedote on luettavissa muutoin Wilmassa ja koulun kotisivuilla. Tarvittaessa huoltaja voi pyytää paperiversion luokanopettajalta.

Kännykät aiheuttavat aika ajoin ongelmia koululla. Koulun järjestyssäännöt määräävät, että koulupäivän aikana oppilaiden kännykät pidetään äänettöminä. Oppilaat säilyttävät kännykät repuissaan. Reput säilytetään luokissa ja välituntisin luokat ovat lukittuina. Kouluun tuodaan kännykät omalla vastuulla. Sikäli kannattaa tarkoin harkita, tarvitseeko lapsi kännykkää lainkaan koulussa. 

Wilma – sähköinen reissuvihko mahdollistaa erilaisten asioiden nopean tiedottamisen kotiin tai kouluun. Wilmaan kirjataan niin koko luokan yhteisiä asioita kuin myös oppilaskohtaisia asioita. Opettajat kirjaavat sinne myös myöhästelyt, tekemättömät läksyt ja puuttuvat välineet. Viesti kulkee siis huoltajille nopeasti ja toivomme huoltajien myös osaltaan edesauttavan lasten huolellista koulunkäyntiä. Opettajat lukevat Wilman koulupäivän alkaessa ja päättyessä. Luokanopettajat lähettävät tiedotteita viestitoiminnolla suoraan teille huoltajille. Rehtorin viestit tulevat tiedotteina, joten niitä tiedotteitakin kannattaa seurata. Niissä on aina koko koulua koskevia tietoja.

Monet lapset tulevat kouluun polkupyörällä tai scootilla. Toivomme, että te huoltajat opetatte lapsenne käyttämään kypärää koulumatkoilla.

Koululla aloittaa useampia kerhoja. Niistä kaikista tulee tiedotteet erikseen Wilmaan. Nyt on hyvin monenlaisia kerhoja tarjolla, joten innolla kaikki mukaan vain!07.11.2022 17:37