Suoraan sisältöön

Ajankohtaista


Lukuvuosiopas 2021  2022 on julkaistu

Lukuvuosiopas 2021 - 2022


Lukuvuosi 2021 — 2022 alkaa!

Syyslukukauden 2021 aloituksesta

- koulun kansliapalvelut toimivat 2.8. alkaen

- oppilaiden koulutyö alkaa keskiviikkona 11.8. klo 9.00 (koulupäivä on kaikilla oppilailla klo 9.00 12.15)

- to ja pe 12. - 13.8. kaikilla oppilailla on koulupäivä klo 8.15 – 12.15. Maanantaina 16.8. toimitaan Wilmassa olevan työjärjestyksen mukaisesti.


Tiedotustilaisuus koulun syksyllä aloittaville 26.5.2021

Esiopetuksesta kouluun siirtyville lapsille ei saada koronatilanteen vuoksi järjestää tutustumiskäyntiä (suunnitelma oli 26.5.). Tiedotustilaisuus huoltajille pidetään TEAMSissa 26.5. klo 8.30 – 9.30. Linkki tilaisuuteen löytyy tästä:

Microsoft Teams -kokous

Liity tietokoneella tai mobiilisovelluksella

https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2Fl%2Fmeetu...

Alla olevasta linkistä löytyy tilaisuudessa esitetyt asiat:

Tilaisuudessa esitetty Power Point


[5.3.2021] Oppivelvollisuus laajenee vuodesta 2021 alkaen seuraavasti

Oppivelvollisuus jatkuu nykyisillä yhdeksäsluokkalaisilla syksyllä 2021

Oppivelvollisuus laajenee vuodesta 2021 alkaen niin, että nykyiset 9.-luokkalaiset kuuluvat sen piiriin. Käytännössä laajennettu oppivelvollisuus tarkoittaa sitä, että oppivelvollisuusikä korotetaan 18 ikävuoteen. Oppivelvollisuuden laajeneminen koskee perusopetuksen jälkeistä koulutusta. Tavoitteena on, että jokainen nuori suorittaa toisen asteen koulutuksen eli ylioppilastutkinnon tai ammatillisen tutkinnon.    

Oppivelvollisuus päättyy, kun opiskelija täyttää 18 vuotta tai kun hän tätä ennen suorittaa toisen asteen tutkinnon tai vastaavan ulkomaisen koulutuksen.     

Toisen asteen koulutukseen haetaan yhteishaussa 23.2.–7.4.2021   

Nuorella on perusopetuksen päättymisen jälkeen hakeutumisvelvollisuus toisen asteen koulutukseen. Hakeutumisvelvollisuus jatkuu, jos nuori jää ilman opiskelupaikkaa tai keskeyttää aloittamansa opinnot.   

Perusopetuksen jälkeinen oppivelvollisuus suoritetaan pääsääntöisesti lukiokoulutuksessa tai ammatillisessa koulutuksessa, mukaan lukien oppisopimuskoulutus. Sitä voidaan suorittaa myös perusopetuksen ja toisen asteen koulutuksen väliin sijoittuvassa nivelvaiheen koulutuksessa.    

9.-luokkalaiset hakevat toisen asteen ja nivelvaiheen koulutuksiin yhteishaussa. Kevään 2021 yhteishaku järjestetään 23.2.–7.4.2021. Koulutuksiin haetaan opintopolku.fi-sivuston kautta. Oppilaat saavat yhteishakuun ohjausta koulun opinto-ohjaajalta ja opettajilta.   

Opintojen maksuttomuus toisen asteen koulutuksessa   

Oikeus opintojen maksuttomuuteen koskeen nuoria, jotka ovat peruskoulun 9. luokalla keväällä 2021. Oikeus maksuttomaan toisen asteen koulutukseen kestää sen kalenterivuoden loppuun, jolloin opiskelija täyttää 20 vuotta.  

Opiskelijalle maksuttomia ovat opetuksen ja päivittäisen ruokailun lisäksi opetuksessa tarvittavat oppikirjat ja muut materiaalit, opetuksessa tarvittavat työvälineet, -asut ja -aineet, lukion oppimäärän päätteeksi suoritettavan ylioppilastutkinnon suorittamiseksi edellytettävät viisi koetta sekä niiden osalta hylättyjen kokeiden uusiminen. Lisäksi maksuttomuus koskee vähintään seitsemän kilometrin pituisia koulumatkoja, jotka kela maksaa, sekä joissakin tapauksissa myös majoitus- ja matkakustannuksia.  

Helsingin osalta hankittavat materiaalit tarkentuvat myöhemmin. Oppilaitos hankkii opiskelijoiden tarvitseman oppimateriaalin keskitetysti.  

Erityistä harrastuneisuutta painottavissa koulutuksissa tarvittavat välineet, kuten soittimet ja urheiluvälineet, jäävät edelleen opiskelijan itse maksettaviksi.   

Useita koulutusvaihtoehtoja peruskoulun jälkeen   

Helsingissä on monia mahdollisuuksia toisen asteen koulutukseen. Stadin ammatti- ja aikuisopisto eli Stadin AO on Suomen suurin ammatillinen oppilaitos, jossa voi opiskella lähes 30 eri tutkinnossa ja hankkia ammattiosaamista lukuisiin eri ammatteihin. Helsingin kaupungilla on 14 lukiota ja yksi aikuislukio. Helsingin kaupungin kaikilla lukioilla on joko erityinen koulutustehtävä tai lukiokohtainen painotus. Näiden lisäksi Helsingissä toimii useita yksityisiä tai säätiön ylläpitämiä ammatillisia oppilaitoksia ja lukioita sekä valtion ja erikoiskoulujen lukioita.  Lisätietoja toisen asteen tarjonnasta löytyy netistä: 

Lukiot Helsingissä 

Stadin AO 

Nuoret saavat ohjausta toisen asteen koulutukseen hakeutumiseksi. Jos nuori jää yhteishaussa ilman opiskelupaikkaa, perusopetuksen järjestäjä jatkaa myös kesän aikana ohjausta, jotta nuori voi hakea opiskelupaikkaa yhteishaun jälkeisessä jatkuvassa haussa. Jos oppivelvollinen nuori vielä kesän jälkeen on ilman opiskelupaikkaa tai keskeyttää aloittamansa opinnot, asuinkunta huolehtii siitä, että hän saa ohjausta tai hänelle järjestetään paikka soveltuvassa nivelvaiheen koulutuksessa.   

Perusopetuksen järjestäjä arvioi yhdessä oppivelvollisen ja hänen huoltajansa kanssa, mikä koulutus on opiskelijalle sopivin ottaen huomioon erityisen tuen tarpeet.   

Lisätietoa yhteishausta saa oman koulun opinto-ohjaajilta ja Opintopolun huoltajatiedotteesta.

Lisätietoja laajennetusta oppivelvollisuudesta Helsingin kasvatuksen ja koulutuksen verkkosivulla  ja Opetushallituksen sivuilla.

[18.1.2020] KOULUUN ILMOITTAUTUMINEN

Ilmoittautuminen tapahtuu Asti-järjestelmässä sähköisesti
www.asti.hel.fi viimeistään 29.1.2021

TAI

paikan päällä koululla (paperilomakkeella) keskiviikkona 20.1.2021
klo 8-10 tai klo 17-19.
Mukaan otetaan oppivelvollisuusilmoitus.

ILMOITTAUTUMISESSA EI VASTANOTETA MITÄÄN TOIVEITA,
jonka vuoksi sähköistä ilmoittautumista suositellaan.

Koululla ilmoittauduttaessa keskiviikkona 20.1.
sisäänkäynti on C-OVESTA,
rakennuksen pohjoispäädyssä.


[20.11.2020] Koulu tutuksi esikoululaisten huoltajille

järjestetään verkkotilaisuutena Teams-etäyhteydellä, ohessa tiedote joka sisältää osallistumiseen tarvittavan linkin.

Tiedotustilaisuus 3.12.


[16.11.2020] Lomake erityisistä opetusjärjestelyistä huoltajille

Tässä linkkinä huoltajalle hakemus / kuuleminen lapsen erityisistä opetusjärjestelyistä etäopetuksena

Huoltajan hakemus erityisistä opetusjärjestelyistä etäopetuksena

[23.9.2020] Lukuvuosiopas 2020  2021

Tämän lukuvuoden lukuvuosiopas (ent. lukuvuositiedote) on julkaistu ja löytyy koulun etusivulta alhaalta.

[13.8.2020] KORONA-AJAN OHJEITA SYYSLUKUKAUDELLA 2020

· Sairaan ei saa tulla kouluun
· Karanteeniin määrätyt lapset ja aikuiset eivät saa tulla kouluun.
· OPPILAIDEN HUOLTAJAT EIVÄT SAA KOULUPÄIVÄN AIKANA TULLA SISÄLLE KOULURAKENNUKSEEN EIKÄ KOULUN PIHA-ALUEELLE. LAPSIA VOIDAAN SAATTAA KOULUN PIHAN REUNALLE JA NOUTAA SAMASTA PAIKASTA.
· Kaikki noudattavat turvavälejä (1 – 2 metriä henkilöiden välillä).
· Koulussa ei kätellä.
· Toisia ihmisiä ei kosketella.
· Koulussa pestään käsiä: sisälle tultaessa, ennen ruokailua ja wc-käynnillä.
· Yhteiskäytössä olevia toimintavälineitä puhditetaan välillä.

[11.8.2020] Lukuvuosi 2020 - 2021 alkaa!

Koulunkäynti alkaa torstaina 13.8. ja koulua kaikilla klo 9.00 - 12.00.
Syyslukukausi alkaa vallitsevasta tilanteesta huolimatta normaalisti lähiopetuksena, huomioiden erityisen tarkasti hygienia-asiat. Koulurakennukseen sisälle ei oteta huoltajia / vierailijoita toistaiseksi. Huoltaja voi saattaa lapsen koulun välituntipihan rajalle, josta koulun aikuinen ohjaa lapsen eteenpäin.
Täällä koulun kotisivuilla tiedotetaan jatkossa tilanteen tuomista muutoksista.

[12.8.2020] Oppilaan ja huoltajan ajantasaiset tiedot!

Paperisia oppilastietolomakkeita ei enää jaeta oppilaiden mukana koteihin, vaan jokaisen huoltajan tulee ilmoittaa koulusihteerille, mikäli osoite, puhelinnumero tms. on kesän aikana muuttunut.

[6.5.2020] Lähiopetus jatkuu 14.5.

Suomen hallituksen linjauksen mukaisesti kouluissa siirrytään takaisin lähiopetukseen 14.5. alkaen. Tarkempia tietoja siirtymisestä tulee lähempänä ajankohtaa rehtorilta sekä omalta luokanopettajalta.08.09.2021 12:52