Suoraan sisältöön

Vanhempainyhdistys

Vanhempainyhdistys on vapaaehtoista toimintaa koulun ja oppilaiden hyväksi. Vanhempainyhdistys järjestää tapahtumia ja tilaisuuksia yhteistyössä koulun kanssa. Lisäksi yhdistys voi toimia lisätukena koulun viralliselle päätöksentekoelimelle, johtokunnalle. Yhteistyöstä muiden vanhempien kanssa saa tukea oman lapsen kasvatukseen.

Vanhempainyhdistys tarjoaa erilaista toimintaa oppilaille ja vanhemmille. Useampana lukuvuotena vanhempainyhdistys on mahdollistanut poikien ja tyttöjen liikuntakerhot. Yhdistys tukee koulun toimintaa lahjoittamalla koululle stipendejä ja kustantamalla opintokäyntejä ja -retkiä. Vanhempainyhdistys kokoontuu säännöllisesti muutamia kertoja lukukaudessa koululla.

Puheenjohtaja Jouko Louhisola

Varapuheenjohtaja Jenni Oliveira

Sihteeri Jenni Oliveira

Rahastonhoitaja Sonja Yrjälä

Vanhempainyhdistyksen yhteystiedot: vanhempainyhdistys.pihkapuisto(at)edu.hel.fi03.02.2020 15:01