Suoraan sisältöön

Kielitarjonta

Peruskoulun 1.–6.-luokilla oppilaat opiskelevat kahta tai kolmea kieltä oman äidinkielensä lisäksi. A1-kieli on oppilaalle pakollinen kieli ja sen opiskelu aloitetaan 1. luokalta. Vapaaehtoisen A2-kielen opiskelu aloitetaan 4. luokalta ja siinä saavutetaan 6. luokan loppuun mennessä sama taso kuin A1-kielessä. B1-kielen opiskelu alkaa 6.luokalla.  

Pihkapuiston ala-asteella opetetaan A1-kielenä englantia tai ruotsia. A-kielen opiskelu aloitetaan ensimmäiseltä vuosiluokalta. Kieliryhmä muodostuu jos 13 oppilasta valitsee kyseisen kielen. 

Vapaaehtoisena A2-kielenä voi opiskella englantia, ruotsia ja ranskaa. Ruotsin kielen opiskelu toteutetaan Malminkartanon ala-asteella.  Vapaaehtoisen A2-kielen opiskelu aloitetaan neljänneltä vuosiluokalta. Kieliryhmä muodostuu jos 13 oppilasta valitsee kyseisen kielen.26.11.2018 14:35