Suoraan sisältöön

Vanhemmille

Koulu tukee kotien kasvatustehtävää. Yhteistyötä tehdään oppilaan hyvinvoinnin edistämiseksi ja oppimistulosten parantamiseksi. Yhteistyön lähtökohtana on luottamuksen rakentaminen, tasavertaisuus ja keskinäinen arvostus.

Alakoulussa luokanopettaja ja yläkoulussa oma opettaja toimii tuttuna henkilönä, johon on helppo ottaa yhteyttä kouluun liittyvissä asioissa. Yhteyttä pidetään Wilman ja puhelimen välityksellä. Opettajaa voi myös tulla tapaamaan henkilökohtaisesti. Opettajat kohtaavat oppilaan vanhempineen vuosittain oppilaan omassa hetkessä, jossa keskustellaan oppilaan koulunkäyntiin liittyvistä asioista. Yläkoulussa omaopettaja auttaa opinto-ohjelman suunnittelussa ja seuraa opintoja yhdessä huoltajan kanssa.

Enintään viiden päivän mittaiset poissaolot koulusta voi sopia luokanopettajan tai omaopettajan kanssa. Yli viiden päivän mittaisiin poissaoloihin pyydetään lupa rehtorilta. Molemmissa tapauksissa tulee hakea vapautusta koulutyöstä wilman sähköisellä lomakkeella.

Koko koulun asioihin kodit pääsevät tutustumaan ja  vaikuttamaan vanhempainilloissa, vanhempainyhdistyksessä sekä johtokunnassa. Vanhempainyhdistys on yhteistyöfoorumi, jonka kautta voi vaikuttaa koulun yhteishenkeen ja tapahtumiin. Johtokunnassa oppilaat ja vanhemmat vaikuttavat opetuksen suunnitteluun ja koulun arkipäivään.

Koulu toivottaa kodit tervetulleeksi suunnittelemaan ja toteuttamaan yhteisiä tapahtumia. Yhteiset tapahtumat ovat tärkeitä kohtaamispaikkoja meille kaikille. Koulun hyvän yhteishengen ja kannustavan toimintakulttuurin rakentamisessa vanhemmilla on merkittävä rooli.24.02.2021 14:21