Suoraan sisältöön

Tukea oppilaalle

Alaluokilla oppilasta tukee koulunkäynnissä ja omien tavoitteiden saavuttamisessa luokanopettaja. Yläluokilla kotiryhmän omaopettaja seuraa opintojen sujumista ja tapaa luokkansa viikoittain kotiryhmätapaamisissa.

Oppilaalle ja huoltajille järjestetään Oma hetki -tapaaminen alaluokilla luokanopettajan kanssa vuosittain. Yläluokilla oppilas ja huoltajat tapaavat omaopettajan, kun 7. luokalla oppilaalle laaditaan kurssisuunnitelma. 8. luokalla yhteisessä tapaamisessa arvioidaan kurssisuunnitelman toteutumista. 9. luokalla opinto-ohjaaja yhdessä muiden opettajien kanssa ohjaa oppilasta jatko-opintoihin. Oppilaasta pidetään erityistä huolta, kun hän aloittaa koulun, siirtyy alaluokilta yläluokille ja peruskoulusta jatko-opintoihin. Opettajat pitävät huoltajiin yhteyttä säännöllisesti Wilman kautta.

Joskus oppiminen ei suju. Silloin on tärkeää, että oppilas saa tarvitsemaansa tukea. Koulun aikuiset pyrkivät tunnistamaan oppimisen pulmakohdat mahdollisimman aikaisin. Näin voidaan yhdessä suunnitella sopivat tukijärjestelyt. Tavoitteena on, että oppilaan myönteinen käsitys itsestä ja koulutyöstä vahvistuu. Havainto tuen tarpeesta voi tulla opettajalta, huoltajalta tai oppilaalta.

Tukea on monenlaista. Oppilasta tuetaan omassa luokassaan ottamalla huomioon hänen vahvuuksiaan ja tuentarpeitaan. Lisäksi oppilas voi saada osa-aikaista erityisopetusta, jota voidaan antaa samanaikaisopetuksena, pienryhmässä ja tarvittaessa henkilökohtaisesti. Samanaikaisopetuksessa opetuksesta vastaavat opettajat yhdessä. On tavallista, että opiskelutehtävän vaihtuessa myös opiskeluryhmä voi vaihtua; opettajat suunnittelevat oppilaiden ryhmittelyt tilanteen mukaan mahdollisimman hyvin toimiviksi ja oppimista tukeviksi. Erityinen tuki järjestetään Pasilan peruskoulussa joko muun opetuksen yhteydessä tai inkluusioperiaatteella toimivalla alueellisella erityisluokalla. 

Omaopettaja tai luokanopettaja on oppilaan lähin kuuntelija. Hän ohjaa ongelmallisissa tilanteissa eteenpäin. Tarpeen mukaan oppilas voi kääntyä myös muiden aikuisten puoleen. Oppilaanohjaaja, koulukuraattori, terveydenhoitaja, koululääkäri ja -psykologi sekä erityisopettajat, apulaisrehtori ja rehtori auttavat omilla tavoillaan ongelmien yli. Yhdessä he muodostavat ryhmän, jonka tavoitteena on, että jokaisen oppilaan on hyvä olla koulussa. 

Koulupsykologi on Veli-Matti Perttula,
koulukuraattori on Katri Niemitalo ja
terveydenhoitaja on Anna Maria Laakso. 
Heidänkin yhteystiedot löydät täältä (Yhteystiedot).

25.04.2022 12:10