Suoraan sisältöön

Opetus

Opetusta peruskoulussa ohjaa koulun opetussuunnitelma. Opetussuunnitelmaan on kirjattu koulutyön tavoitteet, mitä aineita koulussa opiskellaan, miten koulussa työskennellään ja miten oppilaita voidaan tukea.

Pasilan peruskoulussa kouluvuosi on jaettu viiteen noin seitsemän viikon mittaiseen jaksoon, jotka rytmittävät kouluvuotta aina ensimmäiseltä luokalta yhdeksännelle asti.

Yhteisten aineiden lisäksi opiskellaan aihekokonaisuuksia ja ilmiöitä. Niihin paneudutaan eri oppiaineiden tunneilla tai niitä toteutetaan teemoina, projekteina tai osana koulun muuta opetusta vuosiluokkia ylittäen ja sekoittaen.

Yläluokilla opetus on kurssimuotoista. Oppiaineista vain liikunta on hajautettu koko lukuvuodelle. Muita aineita opiskellaan kursseina yhden tai useamman jakson ajan.

Valinnaisainekokonaisuuksia tarjotaan oppilaille neljännestä vuosiluokasta lähtien. Alaluokilla oppilaat valitsevat syksyisin tulevan lukuvuoden valintansa. Yläluokilla valinnat tehdään seitsemännellä luokalla valinnaisten ja syventävien kurssien kurssitarjonnasta.  Valinnaisaineista on mahdollista valita oppiaineiden yksittäisiä kursseja tai useamman kurssin monialaisia kokonaisuuksia.

Painotettu opetus

Koulussamme on kielikylpyluokat vuosiluokilla 7.-9, joille oppilaat tulevat pääosin lähikielikylpykoulustamme Kallion ala-asteelta. Kielikylpyoppilaat opiskelevat vähintään puolet opinnoistaan ruotsin kielellä. Lue lisää täältä. 

Pasilan peruskoulu on Urhea-koulu. Meillä oppilaat voivat yhdistää lajiharjoittelun ja koulunkäynnin kodin, koulun ja seuran läheisellä yhteistyöllä. Lisätietoja Urhean sivuilta täältä.   Urheiluyläkoulukokeilun tavoitteena on tukea nuorta kilpaurheilijaa opiskelun ja urheilun yhdistämisessä sekä urheilijana kasvamisessa. Kouluviikkoon pyritään rakentamaan 6 - 10 tunnin aikaikkuna urheilulle. Aamuharjoittelulle on varattu aikaa.

Kokeilussa oppilaat opiskelevat myös uutta ”urheilijaksi kasvaminen” -oppikokonaisuutta, jossa noudatetaan Olympiakomitean laatimia sisältösuosituksia. Niihin kuuluu paitsi monipuolista ominaisuuksia kehittävää liikuntatoimintaa, niin myös muita urheiluun liittyviä tärkeitä elämäntaitoja, tukitoimia ja psyykkisiä taitoja (kuten ajankäyttö, ravinto, lihashuolto, reilu peli, lepo yms.). Lisäksi kyseisellä luokalla digitaalisuus ja osittainen etäopetus korostuvat.

Urheiluyläkoulukokeilulle on soveltuvuuskoe. Soveltuvuuskoe on yhteinen kaikissa liikuntapainotteisissa kouluissa. 

Pasilan peruskoulussa aamuharjoittelumahdollisuus järjestetään yhteistyössä lajiliittojen, seurojen kanssa ja pääkaupunkiseudun urheiluakatemian kanssa. Suomen Voimisteluliitto suosittelee Pasilan peruskoulua teline- ja rytmisen voimistelun kilpaurheilijoille, Suomen Uimaliitto uimahyppääjille ja Suomen tanssiurheiluliitto suosittelee Pasilan peruskoulua tanssiurheilijoille.

Lisätietoja:
Rehtori Maria Uutaniemi 09 310 84401, maria.uutaniemi@hel.fi 
Liikunnanopettaja Kalle Kuokkanen, kalle.kuokkanen@edu.hel.fi17.06.2021 15:02

Sisäiset työvälineet

Opehuone

Aula

Wilma