Ajankohtaista

[29.1.2019]

Koululaisten iltapäivätoiminta • Lukuvuosi 2019–2020

Koulujen iltapäivätoimintaan haetaan ja leikkipuistoihin ilmoittaudutaan omilla lomakkeilla 18.3.–18.4.2019.

Tulevat ykkösluokkalaiset saavat koulupaikkapäätöksen mukana iltapäivätoiminnan lomakkeet. Lisäksi lomakkeita saa kouluilta, toimintapaikoista ja leikkipuistoista sekä osoitteesta www.hel.fi/iltapaivatoiminta. Lomake palautetaan määräaikaan mennessä siihen toimintapaikkaan, johon haetaan tai ilmoittaudutaan.

ILTAPÄIVÄTOIMINTA KOULUISSA

Päätös perusopetuksen iltapäivätoimintaan postitetaan huoltajille 28.6.2019 mennessä.

Asiakasmaksut

* 100 €/kk, kun toiminta päättyy klo 16.00

* 120 €/kk, kun toiminta päättyy klo 17.00

Lisätiedot toiminnan järjestäjiltä ja aluekoordinaattoreilta. Yhteystiedot osoitteessa www.hel.fi/iltapaivatoiminta > Toimintapaikat


ILTAPÄIVÄTOIMINTA LEIKKIPUISTOISSA

Sijoitusilmoitus leikkipuistojen iltapäivätoimintaan postitetaan huoltajalle 3.6.2019 mennessä. Leikkipuistojen iltapäivätoimintaan voi ilmoittautua myös toimintakauden aikana.

Toiminta on maksutonta. Mahdollisuus maksulliseen välipalaan 36,10 €/kk Lisätiedot leikkipuistoista. Yhteystiedot osoitteessa www.hel.fi/iltapaivatoiminta > Iltapäivätoiminta leikkipuistoissa.


[19.11.2018]

Buorit sámegielat fuolaheaddjit ja fuolaheaddjit geat lehpet beroštuvvan sámegielas:

Pasila vuođđoskuvlla 1.luohká sámegielat guovttegielat oahpahussii sáhttá ohcat fas ohcat ođđajagimánus 2019. Oahpahussii sáhttá ohcat maiddái eará guovlluin oaivegávpogis. Luohkkái ii leat sisabeassaniskkus.

Mii bovdet buohkaid geat leat beroštuvvan sámegielat oahpahusas rabas uvssaid iđđedii ja gáfestallat 10.1.2019 diibmu 8-10. Juos iđitáigi ii heive, oahpaheddjiin ja luohkáin sáhttá boahtit oahpásmuvvat maiddái seamma beaivve diibmu 17-18. Diibmu 18 skuvllas ordnejuvvo buot boahttevaš 1.luohká ohppiide oktasaš dieđihandilálašvuohta Kapealla sáles.

---

Pasilan peruskouluun voi hakeutua jälleen tammikuussa 2019 1.luokalle opiskelemaan saamenkielisessä kaksikielisessä opetuksessa. Opetukseen voi hakeutua myös muualta pääkaupunkiseudulta. Luokalle ei ole erillistä pääsykoetta.

Kutsumme kaikki opetuksesta kiinnostuneet saamenkielisen opetuksen avoimien ovien aamuun ja aamukahville 10.1.2019 klo 8-10. Jos aamuaika ei sovi, opettajaan ja luokkaan voi tulla tutustumaan myös samana päivänä klo 17 -18. Klo 18 koulussa järjestetään kaikille tuleville 1.luokan oppilaille yhteinen infotilaisuus Kappelin salissa.


[31.10.2018]

Pasilan peruskoulun Urheilijaluokan soveltuvuuskoe järjestetään 23.1.2019 klo 9.00 alkaen. Kokeeseen varataan koko päivä (kannattaa varustautua siis eväillä). Paikka on Savonkatu 4:n (Stadin ammattiopiston rakennus) liikuntasali, pohjakerros.

Valtakunnallisen soveltuvuuskokeen sisältö löytyy osoitteesta https://www.soveltuvuuskoe.fi/

Lisäksi Urhean lajitestiosuus järjestetään 25.1. klo 9.00 lajiliittojen ilmoittamissa testauspaikoissa.


[11.9.2018]

Harkitsetteko Pasilan 7lk. Urheilijaluokkaa lukuvuonna 2019-20?

Onko lapsenne tuleva 7lk. kielikylpijä Kalliosta?

Onko Pasilan yläkoulu tulevan 7lk. oppilaan lähikoulu?

Tervetuloa tulevien 7lk. huoltajien infoiltaan 9.1.2019 klo 18 osoitteeseen: Pasilan peruskoulu, Savonkatu 2, 2.krs. juhlasali

Tervetuloa!


[11.9.2018]

Onko Pasila peruskoulu tulevan ekaluokkalaisenne lähikoulu? Oletteko kiinnostuneet kaksikielisestä saame-suomi-opetuksesta?

Tervetuloa tulevien 1lk. huoltajien infoiltaan 10.1.2019 klo 18 osoitteisiin: Pasila peruskoulu Savonkatu 2, 2.krs, juhlasali (Savonkadun lähialueen huoltajille) ja Pasilan peruskoulu Maistraatintori 1, Kappelin sali (Maistraatintorin lähialueen huoltajille ja saamenkielisestä luokasta kiinnostuneille)

Tervetuloa![20.12.2017] Saamenkielinen kaksikielinen opetus

Pasilan peruskoulussa opetetaan saamen kielellä Maistraatintorin toimipisteessä. Opetus on laajamittaista kaksikielistä opetusta eli saameksi järjestetään vähintään neljännes opetuksesta, Pasilassa 40-80%.

Saamenopetukseen ei ole pääsykoetta. Muutkin kuin helsinkiläiset lapset voivat hakea, mutta helsinkiläisillä on etusija. Opetusryhmä syntyy, jos oppilaita on vähintään viisi. Yläraja on 24 oppilasta. Mikäli tulijoita on Helsingistä enemmän, oppilaspaikat arvotaan.

[10.11.2017] Liikuntapainotus

Pasilan peruskouluun voi hakea liikuntapainotukseen 7. luokalla. Painotus on Suomen Olympiakomitean koordinoima Urhea-yläkoulukokeilu yhdessä kahdeksan muun pääkaupunkiseudun yläkoulun kanssa. Lue lisää Urheasta (www.urhea.fi). Urhean oppilaaksiottokriteerit löytyvät täältä: http://www.urhea.fi/opiskelu/perusaste/hakuohje-painotettu-opetus-helsi/

Painotettuun opetukseen 7. luokalle otetaan oppilaat soveltuvuuskokeen kautta. Soveltuvuuskokeeseen haetaan lomakkeella (soveltuvuuskoelomake), joka palautetaan omalle opettajalle tammikuussa. Soveltuvuuskokeeseen osallistuvat kaikki hakijat. Seuraavan soveltavuuskokeen (tammikuussa 2019) aikataulu ilmoitetaan hyvissä ajoin kotisivuilla. Soveltuvuuskoe löytyy osoitteesta www.soveltuvuuskoe.fi. Helsingissä urheiluyläkoulukokeilussa on varsinaisen soveltuvuuskokeen lisäksi lajiosa. Ajankohta ja paikka ilmoitetaan myöhemmin. Suomen Voimisteluliitto suosittelee Pasilan peruskoulua teline- ja rytmisen voimistelun kilpaurheilijoille ja Suomen uimaliitto uimahyppääjille.

Ryhmään valitaan enintään 23 oppilasta. Painotettu opetus jatkuu 9. luokan loppuun.

Pasilan peruskoulu järjestää vanhemmille tiedotustilaisuuden liikuntapainotuksesta ja Urheasta tammikuussa 2019, ajankohta ilmoitetaan kotisivuilla myöhemmin.

[10.11.2017] Kielikylpy

Koulussamme on kielikylpyluokat vuosiluokilla 7.-9, joille oppilaat tulevat pääosin lähikielikylpykoulustamme Kallion ala-asteelta. Kielikylpyoppilaat opiskelevat vähintään puolet opinnoistaan ruotsin kielellä.JAA
29.01.2019 09:22