Suoraan sisältöön

Musiikkipainotus

Musiikkipainotuksen päämääränä on saavuttaa musiikillisen ilmaisun perustaidot ja -tiedot sekä antaa onnistumisen ja yhteisöllisyyden kokemuksia musisoinnin avulla. Tavoitteena on tukea myönteisen minäkuvan kehitystä ja laajentaa musiikillista yleissivistystä laajemmin kuin perusopetuksessa. Musiikin painotuksessa musiikkia opiskellaan kahden kurssin sijasta kahdeksan. Lisäksi oppilaiden toivotaan osallistuvan oman valintansa mukaan muuhun toimintaan, kuten bändikerhoon. 

Tavoitteellinen taiteellinen –sekä tieteellinen opiskelu jatkuu intensiivisesti luokka-asteiden 7-9 läpi. Oppilaita kannustetaan kehittämään musiikillisia taitojaan laajasti ja omaa luovuutta hyödyntäen. Työskentelyn tärkeänä painopisteenä on esiintyminen ja musiikkiesitysten valmistelu koulun tilaisuuksiin. Esiintymiskokemusten tavoitteena on antaa oppilaalle mahdollisuuksia näyttää taitojaan ja seurata omaa kehitystään. 

Pakilan ylä- ja ala-asteen koulujen yhteiset musiikin opetustilat valmistuvat nykyisen ala-asteen koulun tontille tehtävään uudisrakennukseen huhtikuussa 2022. Tulevan yläasteen musiikkiluokan tilat tulevat olemaan laadukkaasti varustellut, mahdollistaen monipuolisen ja nykyaikaisen musiikinopetuksen. Korkeatasoinen tekniikka myös koulun saleissa takaavat lisäksi erilaisten projektien hyvän teknisen toteutuksen. Musiikkiluokan yhteyteen tulee lisäksi studio ja oppilaat tutustuvatkin myös digitaalisen musiikin tekemiseen ja musiikkiteknologiaan opintojensa aikana.


Musiikkiluokan soveltuvuuskoe 

Mikäli oppilas on opiskellut ala-asteella musiikkiluokalla, voi hän siirtyä suoraan ilman musiikkiluokkatestejä yläasteelle musiikkipainotukseen. Tämä tarkoittaa Pakilan yläasteella Pakilan ala-asteelta musiikki painotuksesta siirtyviä oppilaita. 

Musiikkilinjalle voi hakeutua myös alueen ulkopuolelta. Tällöin musiikkipainotukseen haetaan Helsingin kaupungin yhteisellä soveltuvuuskokeella. Kirjallinen osuus järjestetään koulullamme tiistaina 25.1.2022 klo 9 (varapäivä tiistaina 1.2. 2022 klo 13).  Soveltuvuuskokeeseen ei lähetetä erillistä kutsua, vaan hakijat tulevat koulun ala-aulaan viimeistään 10 min ennen kokeen alkua. Kirjallisen soveltuvuuskokeen lisäksi tulee osallistua yksilökokeeseen, jonka henkilökohtainen aika sovitaan kirjallisen kokeen yhteydessä.  

Musiikin harrastuneisuus ja kiinnostus ovat riittävä perusta musiikkilinjalle hakeutumiselle. 

 

Soveltuvuusrakenne vuonna 2022: 

I Osa 
Karman musikaalisuustesti 
Noin 30 minuutin mittainen kuunteluun perustuva musiikin eri elementtien hahmotuskykyä mittaava testi. 

Musiikkitieto-osio 
Musiikin teoriaan perusteisiin liittyviä kysymyksiä (peruskurssi 1/3 tasoa), joita on myös alaluokilla käsitelty esim. nuottien ja taukojen nimiä ja aika-arvoja, tahtiosoitus, sointumerkkejä. 

II Osa 

Henkilökohtaisessa osiossa esitetään 

  • Lyhyehkö vapaavalintainen laulunäyte. 

  • Vapaavalintainen soittonäyte (on myös mahdollista antaa samalla soittimella kaksi lyhyttä eri tyylisuunnan näytettä tai lyhyet näytteet kahdella eri soittimella). 

  • Äänessä pysymisen testi: tuttu helppo laulu, johon testattava laulaa melodiaa ja testaaja soittaa toista ääntä. 

 

Soitto- ja laulunäytteeseen saa halutessaan säestyksen.  

Henkilökohtaisessa osiossa pisteitä saa myös musiikillisesta tulkinnasta. Tässä voidaan huomioida myös esimerkiksi oppilaan oma sävellys tai tietokoneella tehty musiikkituotos, joka tulee esittää henkilökohtaisen osion yhteydessä omalta laitteelta. 

Vähimmäispistemäärä musiikkiluokalle hyväksytyksi tulemiselle on 21/64 ja henkilökohtaisessa osiossa tulee saada vähintään 10/34.  

 

Lisätietoja pääsykokeesta antaa musiikinopettaja Anne Nykänen, anne.p.nykanen@edu.hel.fi   

 
01.11.2021 09:42