Suoraan sisältöön

Vanhemmille

Kodin ja koulun yhteistyö on opetussuunnitelman perusteissa määriteltyä koulun toimintaa, jonka käytännöt koulut sopivat vanhempien kanssa.

Jokaisessa Helsingin koulussa toimii johtokunta, johon kuuluvat vanhempien keskuudestaan valitsemat edustajat. Johtokunnan valitsee Helsingin opetuslautakunta neljäksi vuodeksi. Johtokunta esim. päättää koulun toimintasuunnitelmasta, valitsee vakituiset opettajat, hyväksyy talousarvion ja esittää koulun opetussuunnitelman opetuslautakunnan suomenkielisen jaoston hyväksyttäväksi.

Vanhemmilla on mahdollisuus tutustua toisiinsa koulun järjestämissä tilaisuuksissa tai vanhempien perustaman luokkatoimikunnan tapahtumissa. Koulussa toimii myös vanhempainyhdistys, joka tukee koko koulun toimintaa. Vanhempainyhdistyksen puheenjohtajana toimii Mia Korpiala. Vanhempainyhdistyksen facebook

Kodin ja koulun yhteistyötä varten on luotu sähköinen Wilma-järjestelmä, joka toimii vanhempien ja koulujen välisenä tiedotuskanavana. Wilmasta vanhemmat saavat ajankohtaista tietoa lapsensa koulunkäynnistä.

Koulu tiedottaa oppilaan ja koulun asioista kotiin. Vastaavasti odotetaan, että vanhemmat kertovat koululle lapsen asioista, esimerkiksi poissaoloista. Oppilaan arviointi on osa kodin ja koulun välistä yhteistyötä.

Kodin ja koulun saumaton yhteistyö on kaiken koulussa tapahtuvan tavoitteellisen toiminnan peruslähtökohta. Koulussa tarvitaan kotiväen vankka luottamus. Jokainen lapsi on yksilö ja kotiväki on lapsen paras asiantuntija. Koti ja koulu yhdessä voivat monin eri tavoin tukea ja auttaa lasta hänen harjoitellessaan erilaisia elämässä tarvittavia taitoja. Vastuulliset aikuiset mahdollistavat sen, että lapset voivat rauhassa olla lapsia.

Täällä koulussa työtä tekeville aikuisille kodin ja koulun välinen luottamuksellinen yhteistyö on sydämen asia.

Yhteistyömuotoja:
- koko koulun yhteiset vanhempainillat
- luokkakohtaiset vanhempainillat
- tiedottaminen
- puhelinkeskustelut, reissuvihkot ja tapaamiset
- juhlat, yhteiset tapahtumat, retket

Koulun ajankohtaisista asioista lähetetään säännöllisesti viestiä kotiin. Koulun yhteinen kotitiedote Reppukansa ilmestyy aina kuukauden ensimmäisellä viikolla ja jaetaan oppilaan mukana kotiin ja se löytyy koulun kotisivuilta. Huoltajille lähetetään kutsut koulun juhliin.24.02.2021 14:19