Suoraan sisältöön

Meidän koulu

Pakilan ala-asteen koulussa on 1.–6. luokat. Oppilaita koulussa on n. 500. Koulu toimii kahdessa toimipisteessä. 1.-2. luokat ovat sivukoululla, ja 3.-6. luokat ovat pääkoululla.

Kolmannelta luokalta alkaen jokaisella luokkatasolla on yksi musiikkipainotteinen ryhmä, jolle pyritään soveltuvuuskokeella toisen luokan kevätlukukaudella

Pakilan ala-asteen visio
K oulu on arvostettu ja turvallinen.
O petus on laadukasta.
K oulua rakennetaan yhteisöllisyyden ja aktiivisen osallisuuden hengessä.
O ppilas kokee olevansa arvokas ja hän selviytyy hyvin arjen asioista.

Toiminta-ajatus
Oppilaalla on oikeus:
H yvään oppimiseen
I hmisenä kasvamiseen
T urvallisessa
T oimintaympäristössä
I loisesti

Arvot
*  vastuullisuus ja oikeudenmukaisuus
*  vuorovaikutus ja yhteistyö
*  yhteisöllisyys
*  turvallisuus
*  tasa-arvo04.08.2022 09:40