Suoraan sisältöön

Tukea oppilaalle

Outamon koulun arkeen kuuluu tiivis yhteistyö asuinosastojen henkilökunnan ja opettajien välillä. Kouluaamu alkaa sillä, että vaihdetaan arjen kuulumiset koulun ja osaston kesken. Yhteydenpito on päivittäistä opettajien ja osaston välillä. Opettajat osallistuvat mahdollisuuksiensa mukaan oppilaiden hoito- ja kasvatusneuvotteluihin. Lastenkodin ohjaajat osallistuvat mahdollisuuksien mukaan välituntivalvontaan.

Vastaavat ohjaajat ja opettajat pitävät kerran kuussa yhteistyöpalaverin. Lastenkoti huolehtii pääasiassa oppilashuollollisista tehtävistä, mutta koululla on myös omaa oppilashuoltotyöskentelyä.
03.11.2021 11:40