Suoraan sisältöön

Johtokunta

Oppilaiden edustajilla on johtokuntien kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus. Johtokuntien tehtävät määritellään Helsingin kaupungin hallintosäännössä. 

Johtokunta mm. hyväksyy vuosittain koulun opetussuunnitelmaan perustuvan toimintasuunnitelman, lukuun ottamatta vuotuisia työaikoja. Johtokunta hyväksyy myös koulun järjestyssäännöt tai antaa muut koulussa tai lukiossa sovellettavat järjestysmääräykset. Lisäksi johtokunta voi erottaa peruskoulun oppilaan enintään kuukaudeksi ja päättää, että erottaminen voidaan panna täytäntöön ennen kuin päätös on lainvoimainen.

Johtokunnan pöytäkirja tuodaan tälle sivulle kunkin kokouksen jälkeen heti, kun pöytäkirja on tarkastettu.

Pöytäkirjat 

Johtokunnan pöytäkirja 12.10.2021 
Johtokunnan pöytäkirja 2021 
Johtokunnan pöytäkirja 2021
Johtokunnan pöytäkirja 2021

Johtokunnan pöytäkirja 4.6.2020
Johtokunnan pöytäkirja 29.2.2020
Johtokunnan pöytäkirja 18.11.2020


Johtokunnan yhteystiedot03.11.2021 11:24