Suoraan sisältöön

Meidän koulu

Koulussa on neljä yläasteen (7-9) perusopetusryhmää. Lastenkoti on Helsingin lastensuojelulaitos, joka sijaitsee 70 km:n Helsingistä, Lohjan Outamossa.

Opetuksen painopiste on erityisopetuksen avulla auttaa lapset ja nuoret säännölliseen koulunkäyntiin. Outamon koulussa viikossa oppitunteja on 30. Teoria-aineiden lisäksi koulun kaikki oppilaat opiskelevat myös kotitaloutta, kuvataidetta, musiikkia, liikuntaa ja käsitöitä.

Oppilaaksiotto

Outamon koulun kaikki oppilaat on sijoitettu asumaan Outamon lastenkotiin, josta oppilaat käyvät kouluaan. Kaskon (eli kasvatuksen ja koulutuksen toimialan) aluepäällikkö osoittaa oppilaille koulupaikan. Outamoon sijoittumisesta ensimmäiseksi otetaan yhteydenotto lastenkotiin.10.08.2020 13:08