Suoraan sisältöön

Meidän koulu

Koulussa on neljä yläasteen (7-9) perusopetusryhmää. Lastenkoti on Helsingin lastensuojelulaitos, joka sijaitsee 70 km:n Helsingistä, Lohjan Outamossa.

Opetuksen painopiste on erityisopetuksen avulla auttaa lapset ja nuoret säännölliseen koulunkäyntiin. Outamon koulussa viikossa oppitunteja on 30. Teoria-aineiden lisäksi koulun kaikki oppilaat opiskelevat myös kotitaloutta, kuvataidetta, musiikkia, liikuntaa ja käsitöitä.

Outamon koulussa pyritään antamaan nuorille hyvät perusvalmiudet selviytymiseen jatko-opinnoissa. Panostamme perusopiskelutaitojen kehittämiseen, vastuunkantoon omista tekemisistä, aikataulujen noudattamiseen, syyseuraus-suhteiden ymmärtämiseen ja asialliisiin käytöstapoihin. Outamon koulussa nuoret saavat kokea myös luontoelämyksiä, jotka parhaillaan avartavat maailmankuvaa ja lisäävät ymmärrystä itsestä osana suurempaa kokonaisuutta.

Oppilaaksiotto

Outamon koulun kaikki oppilaat on sijoitettu asumaan Outamon lastenkotiin, josta oppilaat käyvät kouluaan. Kaskon (eli kasvatuksen ja koulutuksen toimialan) aluepäällikkö osoittaa oppilaille koulupaikan. Outamoon sijoittumisesta ensimmäiseksi otetaan yhteydenotto lastenkotiin.03.11.2021 11:45