Suoraan sisältöön

Tukea oppilaalle

Oulunkylän ala-asteella lasten oppimista voidaan tukea tuki- ja erityisopetuksella sekä oppilashuoltotyöllä. Tukea kohdennetaan erityisesti niille oppilaille, joilla on erityisen tai tehostetun tuen päätös. Lyhytjaksoisesti tuetaan myös muita oppilaita, joilla on opiskeluun liittyviä vaikeuksia.

Erityisopettajat antavat tarvittaessa osa-aikaista erityisopetusta niille oppilaille, joilla on oppimisen tai sopeutumisen vaikeuksia. Erityisopettaja opettaa luokan- tai aineenopettajan rinnalla samanaikaisesti tai oppilas opiskelee osan aikaa pienryhmässä.23.09.2020 19:41