Suoraan sisältöön

Oulunkylän ala-asteen koulu

Teinintie 12
00640 Helsinki
PL 64301, 00099 Helsingin kaupunki
+358 9 310 82474
Toimipiste kartalla

Oulunkylän ala-asteen koulu


Oulunkylän ala-asteen koulussa on vuosiluokat 1-6. Toimimme kahdessa toimipisteessä, Teinintiellä ja Veräjälaaksossa Otto Brandtin tiellä. Koulussamme on oppilaita noin 760. Vuosiluokilla 3-6 on musiikkipainotus, johon haetaan soveltuvuuskokeen kautta.

Syksyn 2020 vanhempainillat

Ekaluokkalaisten vanhempainilta järjestetään toimipisteittäin:

  • Teinintie ti 1.9. klo 18.00
  • Veräjälaakso to 3.9. klo 18.00

Muiden luokka-asteiden luokanopettajat tiedottavat itse luokkiensa omista vanhempainilloista.

Oulunkylän ala-asteen laajennus

Oulunkylän ala-astetta laajennetaan ja koulun yhteyteen rakennetaan uusi päiväkoti. Vuoden 2019 aikana tehtiin tarveselvitys, jossa perusteltiin olemassa olevan tilan muutostarve ja tilahankinnan tarpeellisuus sekä kuvattiin alustavasti tarvittavat tilat. Tähän tarveselvitysvaiheeseen otettiin mukaan koulun henkilökuntaa ja oppilaita. Maaliskuussa järjestettiin  tilaisuus, johon oli kutsuttu johtokunta varajäsenineen sekä luokkien edustajia. Kasvatuksen ja koulutuksen tilapalveluiden arkkitehti ja kaupunkiympäristön projektinjohtaja kertoivat laajennuksen ja uuden päiväkodin alustavasta aikataulusta. Vuorovaikutusasiantuntija Virve Vakiala vastasi tilaisuuden fasilitoinnista. Tämän tilaisuuden diat löytyvät Ajankohtaista-osiosta.


Lisää ajankohtaisia asioita


www.oulua.edu.hel.fi
Rehtori Outi Rinta-Filppula
Virka-apulaisrehtori Maria Kokkonen

Tarkemmat yhteystiedot
18.09.2020 15:01