Suoraan sisältöön

Oulunkylän ala-asteen koulu

Teinintie 12
00640 Helsinki
PL 64301, 00099 Helsingin kaupunki
+358 9 310 82474
Toimipiste kartalla

Oulunkylän ala-asteen koulu

Oulunkylän ala-asteen koulussa on vuosiluokat 1 - 6. Toimimme kahdessa toimipisteessä, Teinintiellä ja Veräjälaaksossa Otto Brandtin tiellä. Koulussamme on oppilaita noin 780. Vuosiluokilla 3 - 6 on musiikkipainotus, johon haetaan soveltuvuuskokeen kautta.

 

Oulunkylän ala-asteen koulun musiikkiluokkien virtuaalikuoron esitys kappaleesta What a Wonderful World.

Painotettuun opetukseen hakeutuminen

Pääsykokeet painotettuun opetukseen ovat alkuvuodesta. Lue lisää painotetusta opetuksesta https://www.hel.fi/peruskoulut/fi/koulut/oulunkylan-ala-aste/ajankohtaista/Pa... .

Oppimiskeskustelut

Opettajan, oppilaan ja huoltajan/huoltajien väliset oppimiskeskustelut järjestetään syyslukukauden aikana. Keskustelussa käsitellään mm. oppilaan oppimista ja edistymistä sekä hänen työskentelytaitojaan ja käyttäytymistään. Lisäksi voidaan keskustella muistakin koulunkäyntiin liittyvistä asioista. Keskusteluissa asetetaan oppilaalle henkilökohtainen tavoite, jonka saavuttamista hän arvioi tammikuussa.

Oulunkylän ala-asteen laajennus

Oulunkylän ala-astetta laajennetaan ja koulun yhteyteen rakennetaan uusi päiväkoti.  Rakennusvaihe käynnistyi joulukuussa 2022.Lisää ajankohtaisia asioitawww.oulua.edu.hel.fi
Rehtori Mari Koivukangas
Virka-apulaisrehtori Minna Tenhovuori

Tarkemmat yhteystiedot

12.01.2023 13:35