Suoraan sisältöön

Oulunkylän ala-asteen koulu

Teinintie 12
00640 Helsinki
PL 64301, 00099 Helsingin kaupunki
+358 9 310 82474
Toimipiste kartalla

Oulunkylän ala-asteen koulu

Oulunkylän ala-asteen koulussa on vuosiluokat 1 - 6. Toimimme kahdessa toimipisteessä, Teinintiellä ja Veräjälaaksossa Otto Brandtin tiellä. Koulussamme on oppilaita noin 760. Vuosiluokilla 3 - 6 on musiikkipainotus, johon haetaan soveltuvuuskokeen kautta.

 

Oulunkylän ala-asteen koulun musiikkiluokkien virtuaalikuoron esitys kappaleesta What a Wonderful World.


Kiitos lukuvuodesta 2021-2022!

Koulutyö jatkuu torstaina 11.8.2022.

  • Koulu alkaa tulevilla ekaluokkalaisilla kello 8.30.
  • Muilla oppilailla koulu alkaa kello 9.15.


Oppimiskeskustelut

Opettajan, oppilaan ja huoltajan/huoltajien väliset oppimiskeskustelut järjestetään syyslukukauden aikana. Keskustelussa käsitellään mm. oppilaan oppimista ja edistymistä sekä hänen työskentelytaitojaan ja käyttäytymistään. Lisäksi voidaan keskustella muistakin koulunkäyntiin liittyvistä asioista. Keskusteluissa asetetaan oppilaalle henkilökohtainen tavoite, jonka saavuttamista hän arvioi tammikuussa.


Oulunkylän ala-asteen laajennus

Oulunkylän ala-astetta laajennetaan ja koulun yhteyteen rakennetaan uusi päiväkoti. Vuoden 2019 aikana tehtiin tarveselvitys, jossa perusteltiin olemassa olevan tilan muutostarve ja tilahankinnan tarpeellisuus sekä kuvattiin alustavasti tarvittavat tilat. Suunnitteluvaihe on valmis. Rakennusvaiheen oli tarkoitus käynnistyä elokuussa 2021, mutta se on siirtynyt valituksen takia.Lisää ajankohtaisia asioitawww.oulua.edu.hel.fi
Rehtori Outi Rinta-Filppula
Virka-apulaisrehtori Jussi Ernamo

Tarkemmat yhteystiedot

06.06.2022 14:00