Suoraan sisältöön

Vanhemmille

Kodin ja koulun yhteistyö on opetussuunnitelmassa määriteltyä koulun toimintaa, jonka käytännöt koulut sopivat vanhempien kanssa.
Vanhemmilla on mahdollisuus tutustua toisiinsa koulun järjestämissä tilaisuuksissa.

Kodin ja koulun yhteistyötä varten on luotu sähköinen Wilma-järjestelmä, joka toimii vanhempien ja koulujen välisenä tiedotuskanavana. Wilmasta vanhemmat saavat ajankohtaista tietoa lapsensa koulunkäynnistä.

Koulu tiedottaa oppilaan ja koulun asioista kotiin. Vastaavasti odotetaan, että vanhemmat kertovat koululle lapsen asioista, esimerkiksi poissaoloista. Oppilaan arviointi on osa kodin ja koulun välistä yhteistyötä.

Naulakallion koulu tekee tiivistä yhteistyötä vanhempien ja lastensuojelun kanssa. Tarvittaessa yhteistyökumppaneina on myös muita viranomaisia.


Lue myös Naulis-blogiamme.24.02.2021 14:05