Suoraan sisältöön

Opetus

Opetusta peruskoulussa ohjaa koulun opetussuunnitelma. Opetussuunnitelmaan on kirjattu koulutyön tavoitteet, mitä aineita koulussa opiskellaan, miten koulussa työskennellään ja miten oppilaita voidaan tukea.

Jokaisella luokalla on oma opettaja, joka opettaa pääosan tunneista. Yhdessä oman opettajan kanssa voi työskennellä erityisopettaja, aineopettaja ja koulunkäyntiavustaja.

Henkilökohtainen opetussuunnitelma

Erityisluokanopettaja laatii lukuvuosittain oppilaalle henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskevan  (HOJKS) yhdessä oppilaan, huoltajan ja moniammatillisen tiimin kanssa.

HOJKS:iin kirjaamme oppimisen tavoitteet, arvioinnin perusteet ja yksilöllisen tuen tarpeet. Tarkistetamme ja päivitämme suunnitelman tarpeen mukaan ainakin kerran lukuvuodessa.

Peruskoulun loppuvaiheessa painotamme jatko-opintoihin ohjausta.23.02.2021 10:28

Sisäiset työvälineet

Opehuone

Aula

Wilma