Suoraan sisältöön

Opetus

Opetusta peruskoulussa ohjaa koulun opetussuunnitelma. Opetussuunnitelmaan on kirjattu koulutyön tavoitteet, mitä aineita koulussa opiskellaan, miten koulussa työskennellään ja miten oppilaita voidaan tukea.

Ensimmäisellä ja toisella luokalla oppiaineita ei yleensä opiskella erillisinä, vaan niiden sisältöä käsitellään aihekokonaisuuksina. Opetus pyritään tuomaan mahdollisimman lähelle koululaisten arkea.

Jokaisella luokalla on oma opettaja, joka opettaa pääosan tunneista. Yhdessä oman opettajan kanssa voi työskennellä erityisopettaja, aineopettaja ja koulunkäyntiavustaja.

Henkilökohtainen opetussuunnitelma

Erityisluokanopettaja laatii lukuvuosittain oppilaalle henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskevan  (HOJKS) yhdessä oppilaan, huoltajan ja moniammatillisen tiimin kanssa.

HOJKS:iin kirjataan oppimisen tavoitteet, arvioinnin perusteet ja yksilöllisen tuen tarpeet. Suunnitelma tarkistetaan ja päivitetään tarpeen mukaan ainakin kerran lukuvuodessa.

Peruskoulun loppuvaiheessa painotetaan jatko-opintoihin ohjausta.25.06.2020 14:31