Suoraan sisältöön

Vaativan erityisen tuen ohjaus

Naulakallion koulu on yksi Helsingin VETO-kouluista (Vaativan Erityisen Tuen Ohjaus). VETO-koulujen tehtävä on tukea koulujen henkilöstöä, jotta mahdollisimman monen oppilaan koulunkäynti omassa lähikoulussa toteutuu. Vaativan erityisen tuen oppilaiden kohtaaminen, opettaminen ja ohjaaminen edellyttää henkilöstöltä monenlaisia erityisvalmiuksia ja osaamista.

VETO-koulut järjestävät koulutuksia, jotka löytyvät Helmen koulutuskalenterista.

Koulun osaamisalueita ovat:

 • Verkostotyö
 • Turvallinen koulu ja oppimisympäristö, MAPA
 • Yksilölliset opintopolut ja pedagogiset ratkaisut
 • Arjen taidot, sosiaaliset taidot, tunne-elämän taidot
 • Opiskelun erityiset painoalueet ja opiskelun eriyttäminen
 • Ilmiöt, digitaalisuus ja portfoliotyöskentely erityisopetuksessa

Veto-ohjauksen tehtävänä on

 • auttaa oppilaan tuen tarpeen tunnistamisessa
 • auttaa oppimisen tuen muotojen ja tapojen löytämisessä, suunnittelussa ja arvioinnissa

Veto-ohjauksella vahvistetaan

 • koulun toimintakulttuuria
 • joustavia opetusjärjestelyjä
 • opettajan toimintaa
 • ryhmän toimintaa
 • oppilaan tukea
 • oppilaan toimintaa
 • yhteistyötä huoltajien kanssa

Yhteyshenkilö:
Jenni Halén
Jenni.halen(at)edu.hel.fi 
puh. 040 779 815926.08.2020 08:28