Suoraan sisältöön

Oppilaaksiotto

Naulakallion koulu on erityiskoulu helsinkiläisille oppilaille, jotka käyvät koulua lastensuojelun tai sosiaalihuoltolain mukaisen erityisen tuen päätöksen tukemana. Naulakallion koulun oppilailla on opetuksen erityisen tuen päätös.

Annamme erityisopetusta pääasiassa yleisopetuksen tavoitteiden mukaisesti. Erityisopetuksen keinoin ohjaamme oppilaita elämässä tarvittavien perustietojen ja -taitojen hallintaan.

Oppilaaksotto erityisluokalle tapahtuu huoltajan hakemuksesta ja asiantuntijalausuntojen perusteella jatkuvan haun periaatteen mukaan. Naulakallion koulun oppilaaksiottoalue on Helsinki.

Erityisen tuen päätöksen siirryttäessä erityiskouluun valmistelee erityissuunnittelija ja sen tekee aluepäällikkö. Jokaisen kouluun pyrkivän oppilaan kohdalla käymme perusteellisen, yksilöllisen arvioinnin, jossa kartoitamme aiemman koulunkäyntihistorian, kodin ja muiden tukiverkostojen sitoutuneisuuden sekä laadimme yksilöllisen suunnitelman koulunkäynnin tukemiseksi.
26.08.2020 08:27