Suoraan sisältöön

Oppilaaksiotto

Naulakallion koulu on erityiskoulu helsinkiläisille oppilaille, jotka käyvät koulua lastensuojelun tai sosiaalihuoltolain mukaisen erityisen tuen päätöksen tukemana. Naulakallion koulun oppilailla on opetuksen erityisen tuen päätös.

Koulussa annetaan erityisopetusta pääasiassa yleisopetuksen tavoitteiden mukaisesti. Erityisopetuksen keinoin oppilaita ohjataan elämässä tarvittavien perustietojen ja -taitojen hallintaan.

Oppilaaksotto erityisluokalle tapahtuu huoltajan hakemuksesta ja asiantuntijalausuntojen perusteella jatkuvan haun periaatteen mukaan. Naulakallion koulun oppilaaksiottoalue on Helsinki.

Erityisen tuen päätöksen siirryttäessä erityiskouluun valmistelee erityissuunnittelija ja sen tekee aluepäällikkö. Jokaisen kouluun pyrkivän oppilaan kohdalla käydään perusteellinen, yksilöllinen arviointi, jossa kartoitetaan aiempi koulunkäyntihistoria, kodin ja muiden tukiverkostojen sitoutuneisuus sekä laaditaan yksilöllinen suunnitelma koulunkäynnin tukemiseksi.
09.12.2019 14:25